Khai báo kho theo dõi tồn theo dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 05/05/2023

Menu thực hiện:

Tồn kho\Danh mục vật tư, kho\Danh mục kho.

Ở trường “Theo dõi tồn kho theo dự án” chọn giá trị bằng 1.

Có 2 cách thiết lập mã kho để theo dõi tồn kho theo dự án:

  • Cách 1: mở một mã kho “logic” (ảo) và khai báo kho này theo dõi tồn theo dự án. Khi cập nhật số liệu nếu chọn mã kho này thì chương trình sẽ yêu cầu nhập thêm mã dự án.
  • Cách 2: với mỗi dự án tạo 1 mã kho. 

Lưu ý: với cách tạo này, có thể số lượng mã kho nhiều, tăng dần theo số lượng dự án.

Xem thêm hướng dẫn tại “Danh mục kho”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận