Khai báo kho thành phẩm, bán thành phẩm

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/06/2021 – Ngày cập nhật: 18/06/2021

Các kho thành phẩm, bán thành phẩm khai báo tại danh mục chung các kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm…

Menu thực hiện:

Tồn kho/Danh mục vật tư, kho/Danh mục kho.

Trường hợp kho thành phẩm, bán thành phẩm dùng chung với kho vật tư, hàng hóa thì không cần khai báo tách riêng.

Trường hợp tính giá thành phân bước theo nhiều công đoạn thì cần khai báo bổ sung các kho bán thành phẩm cho từng công đoạn sản xuất. Xem hướng dẫn tại “Khai báo các kho bán thành phẩm trong danh mục kho

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận