Khai báo hỏng CCDC

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 15/06/2021 – Ngày cập nhật: 09/07/2021

1. Hạch toán

Nợ 152: giá trị phế liệu thu hồi

Nợ 138: bắt bồi thường do làm hư hỏng

Nợ 627, 641, 642: Giá trị CCDC phân bổ còn lại trừ đi giá trị tk  138 và 152

Có 242: Giá trị phân bổ còn lại

2. Hướng dẫn hạch toán khi báo hỏng CCDC

Hạch toán tại “Phiếu kế toán” ở phân hệ Tổng hợp.

3. Hướng dẫn khai báo hỏng CCDC

  • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Khai báo thay đổi CCDC.

  • Các bước thực hiện

Tại màn hình khai báo thay đổi CCDC, chọn dòng công cụ, dụng cụ hỏng sau đó nhấn nút ”Khai báo hỏng cc” trên thanh công cụ.

Chương trình sẽ hiện lên màn hình khai báo hỏng công cụ.

Chọn dòng thẻ công cụ dụng cụ hỏng, nhấn “Sửa” để khai báo.

Lưu ý:

Mọi thay đổi đều thực hiện cho toàn bộ số lượng CCDC trong 1 thẻ, chứ chương trình chưa thực hiện thay đổi một phần số lượng trong thẻ.

Màn hình khai báo hỏng công cụ dụng cụ.

+ Mã hỏng

Khai báo mã hỏng công cụ dụng cụ, chọn từ Danh mục lý do tăng giảm.

+ Ngày hỏng

Khai báo ngày hỏng công cụ dụng cụ.

+ Ngày thôi p.bổ (phân bổ)

Khai báo thời gian thôi chi phí của phần công cụ giảm.

Màn hình hiển thị sau khi thực hiện khai báo hỏng công cụ dụng cụ:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận