1. Trang chủ
  2. Hệ thống
  3. Tham số tùy chọn
  4. Khai báo hiện/ẩn các trường của các màn hình giao dịch

Khai báo hiện/ẩn các trường của các màn hình giao dịch

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 08/03/2021 – Ngày cập nhật: 03/04/2021

1. Chức năng

Các màn hình giao dịch gồm có rất nhiều trường thông tin. Mỗi doanh nghiệp cụ thể có thể không sử dụng toàn bộ các trường đó. 

Vì thế, chương trình cho phép hiện/ẩn các trường của các màn hình giao dịch tùy theo yêu cầu của người sử dụng, ẩn đi các trường không sử dụng trong doanh nghiệp của mình – giúp tránh sai sót và đỡ rối mắt khi thực hiện các giao dịch (lập chứng từ).

2. Menu thực hiện

Chức năng này thực hiện tại menu: 

Hệ thống\Tham số tùy chọn\Khai báo hiện/ẩn các trường của các màn hình giao dịch.

Khi làm việc tại menu này người dùng cùng một lúc có thể hiện/ẩn được các trường của tất cả màn hình giao dịch. Nhưng thuận tiện nhất là làm việc với một trường số liệu cụ thể nhưng trên tất các màn hình giao dịch (lập chứng từ).

Còn khi làm việc với các trường của một màn hình giao dịch/lập chứng từ cụ thể thì chọn menu thực hiện giao dịch đó và bấm vào biểu tượng “Cài đặt”  trên thanh công cụ tại màn hình giao dịch này để khai báo. Xem hướng dẫn tại Khai báo danh mục màn hình lập chứng từ.

3. Các thao tác thực hiện

Màn hình khai báo hiện/ẩn các trường của các màn hình giao dịch.

Người dùng muốn xem trường nào thì nhập vào ô lọc tại cột “Tên trường”.

Đánh dấu [v] nếu muốn hiện trường, bỏ trắng nếu muốn ẩn.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận