Khai báo hệ số phân bổ khấu hao

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/06/2023

1. Chức năng

Giá trị khấu hao sau khi được tính khấu hao sẽ được phân bổ cho các đối tượng nhận chi phí khấu hao. 

Phân bổ khấu hao có hạch toán:

Nợ Tk 6274, 6414, 6424 – Chi tiết cho đối tượng tập hợp chi phí.

Có Tk 214 – Khấu hao tscđ

Nếu khấu hao của từng tài sản và bộ phận sử dụng được phân bổ trực tiếp và toàn bộ cho các đối tượng được cập nhật khi khai báo tài sản hoặc cập nhật khi khai báo điều chuyển bộ phận sử dụng của tài sản thì không phải khai báo hệ số phân bổ. Khi này chương trình sẽ lấy các thông tin từ khai báo này.

Nếu giá trị khấu hao của tài sản được phân bổ chi tiết hơn thì khai báo hệ số phân bổ cho các đối tượng nhận chi phí: tài khoản chi phí, bộ phận hạch toán, dự án, lệnh sản xuất, sản phẩm). Chỉ cần khai báo cho các tài sản cho khấu hao cần được phân bổ chi tiết hơn.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tài sản cố định\Bút toán khấu hao\Khai báo hệ số phân bổ khấu hao.

 • Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Truy cập menu khai báo hệ số phân bổ khấu hao thì chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Sau khi lọc theo điều kiện nhập, chương trình hiển thị danh sách hệ số phân bổ khấu hao đã nhập trước đó (nếu có):

Bước 2: Khai báo hệ số phân bổ khấu hao

Nhấn nút “Mới” trên thanh công cụ để khai báo, màn hình Thêm khai báo hệ số phân bổ khấu hao TSCD hiển thị:

Lưu ý: 

  • Ngày bắt đầu hiệu lực và kết thúc hiệu lực phải là ngày đầu của một kỳ và kết thúc của một kỳ. 
  • Trường hợp chỉ sử dụng một hệ số cho nhiều kỳ thì có thể để trống cột “Hiệu lực đến hết ngày” cho đến khi cần thay đổi.

Khi cần thay đổi hệ số phân bổ cho kỳ mới thì thêm mới như hướng dẫn ở trên.

Lưu ý: 

  • Trước khi thêm các dòng hệ số mới thì phải nhập bổ sung thêm thông tin cột “Hiệu lực đến hết ngày” cho các dòng đã lập trước đó.
  •  Dòng hệ số mới có “Hiệu lực từ ngày” phải lớn hơn “Hiệu lực đến hết ngày” của dòng trước đó.

Sau khi chọn tài sản cần phân bổ khấu hao và khai báo các thông tin tài khoản, các đối tượng nhận phân bổ và hệ số phân bổ, nhấn “Nhận” để lưu.

Màn hình kết quả sau khi thêm mới:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận