Khai báo hệ số phân bổ chi phí

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 01/03/2023

1. Chức năng

Khai báo hệ số phân bổ chi phí được tập hợp trước đó cho các sản phẩm (đối tượng tính giá thành) cho trường hợp mã tập hợp và phân bổ chi phí (thpbcp) có kiểu phân bổ là hệ số.

Ví dụ: tài khoản chi phí nhân công (tk 622) được phân bổ cho các sản phẩm theo hệ số là định mức giờ công thực hiện cho từng sản phẩm.

Kiểu phân bổ của tài khoản chi phí xem ở mục “Khai báo cách tập hợp và phân bổ chi phí”.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất\Định mức và hệ số\Khai báo hệ số phân bổ chi phí.

  • Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Truy cập menu khai báo hệ số phân bổ chi phí thì chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Năm: Nhập năm.

Có hiệu lực từ kỳ: Nhập kỳ. 

Chương trình sẽ lọc các dòng khai báo có ngày còn hiệu lực bằng trắng hoặc lớn hơn ngày cuối kỳ.

Mã thpbcp, Số lsx, Mã bpht: Có thể nhập hoặc để trống.

Sau khi nhập xong các điều kiện lọc, nhấn <Nhận>, chương trình sẽ lọc ra và hiển thị danh sách các tk cp cùng hệ số phân bổ (nếu đã khai báo trước đó):

Bước 2: Khai báo hệ số phân bổ

Nhấn nút “Mới” trên thanh công cụ để khai báo.

Màn hình Thêm khai báo hệ số phân bổ hiển thị:

Đầu tiên nhập tài khoản thpbcp (tập hợp phân bổ chi phí).

Theo khai báo cách tập hợp chi phí của tài khoản này thì tiếp theo sẽ phải nhập Số lsx và/hoặc Mã bpht.

Sau đó chuyển sang nhập hệ số phân bổ cho từng sản phẩm gắn với đối tượng tính giá thành khai báo ở trên.

Hệ số phân bổ do người sử dụng tính toán bên ngoài và nhập vào. Lưu ý là không bắt buộc nhập các số nhỏ hơn 1 và tổng hệ số bằng 1.

Ngày bắt đầu hiệu lực và kết thúc hiệu lực phải là ngày đầu của một kỳ và kết thúc của một kỳ. 

Chương trình chưa xử lý được trường hợp trong một kỳ có nhiều hệ số phân bổ khác nhau.

Nếu hệ số phân bổ cho một sản phẩm chuyển sang kỳ mới có thay đổi thì phải khai báo ngày hết hiệu lực cho các dòng khai báo cũ và khai báo hệ số mới cho kỳ mới.

Sau khi khai báo, nhấn “Nhận” để lưu thông tin khai báo.

Màn hình kết quả đưa ra hiển thị:

Tk thpbcp kết hợp với bao nhiêu đối tượng tính giá thành thì phải khai báo chừng ấy dòng chi tiết.

  • Import khai báo hệ số phân bổ chi phí từ tệp excel

Khai báo hệ số phân bổ chi phí có thể được nhập/import từ tệp excel.

Menu thực hiện:

Giá thành sản xuất\Tiện ích\Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Hướng dẫn mục này xem tại Hướng dẫn cách nhập/import số dư ban đầu từ tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận