Khai báo hệ số phân bổ chi phí CCDC

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 16/03/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Chức năng

Giá trị chi phí sau khi được tính chi phí sẽ được phân bổ cho các đối tượng nhận chi phí. 

Phân bổ chi phí có hạch toán:

Nợ Tk 6233, 6273, 6413, 6423 – Chi tiết cho đối tượng tập hợp chi phí.

Có Tk 242 – Chi phí trả trước

Nếu chi phí của từng thẻ CCDCvà bộ phận sử dụng được phân bổ trực tiếp và toàn bộ cho các đối tượng được cập nhật khi khai báo CCDC hoặc cập nhật khi khai báo điều chuyển bpsd của CCDC thì không phải khai báo hệ số phân bổ. Khi này chương trình sẽ lấy các thông tin khai báo này.

Nếu giá trị chi phí của thẻ CCDC được phân bổ chi tiết hơn thì khai báo hệ số phân bổ cho các đối tượng nhận chi phí: tài khoản chi phí, bộ phận hạch toán, dự án, lệnh sản xuất, sản phẩm). Chỉ cần khai báo cho các thẻ CCDC có chi phí cần được phân bổ chi tiết hơn.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Bút toán phân bổ chi phí\Khai báo hệ số phân bổ chi phí.

 • Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập điều kiện lọc

Truy cập menu khai báo hệ số phân bổ chi phí thì chương trình hiển thị màn hình điều kiện lọc:

Sau khi nhập xong các điều kiện lọc, chương trình sẽ lọc ra và hiển thị danh sách các CCDC cùng hệ số phân bổ (nếu đã khai báo trước đó):

Bước 2: Khai báo hệ số phân bổ

Nhấn nút “Mới” trên thanh công cụ để khai báo.

Màn hình Thêm khai báo hệ số phân bổ CCDC hiển thị:

Lưu ý: 

  • Ngày bắt đầu hiệu lực và kết thúc hiệu lực phải là ngày đầu của một kỳ và kết thúc của một kỳ. 
  • Trường hợp chỉ sử dụng một hệ số cho nhiều kỳ thì có thể để trống cột “Hiệu lực đến hết ngày” cho đến khi cần thay đổi.

Khi cần thay đổi hệ số phân bổ cho kỳ mới thì thêm mới như hướng dẫn ở trên.

Lưu ý: 

  • Trước khi thêm các dòng hệ số mới thì phải nhập bổ sung thêm thông tin cột “Hiệu lực đến hết ngày” cho các dòng đã lập trước đó.
  •  Dòng hệ số mới có “Hiệu lực từ ngày” phải lớn hơn “Hiệu lực đến hết ngày” của dòng trước đó.

Sau khi chọn công cụ cần phân bổ chi phí và khai báo các thông tin tài khoản, các đối tượng nhận phân bổ và hệ số phân bổ, nhấn “Nhận” để lưu.

Màn hình kết quả sau khi thêm mới:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận