Khai báo giảm CCDC

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 15/06/2021 – Ngày cập nhật: 09/07/2021

1. Hạch toán

CCDC giảm có thể do:

  1. Thanh lý
  2. Mất
 • Thanh lý CCDC

Nợ TK 811

Có TK 242 – Giá trị còn lại

Nợ TK 131…                   

Có 711                                    

Có TK 3331            

 • Mất công cụ dụng cụ    

Khi phát hiện CCDC bị mất, chưa xác định được nguyên nhân

Nợ TK 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý

Có TK 242 Giá trị còn lại của CCDC

Khi đã xác định được nguyên nhân

Nợ TK 1111, 1121, 334 Giá trị phải bồi thường (Truy thu cá nhân chịu trách nhiệm)

Nợ TK 642, 627… Giá trị phải bồi thường (Không xác định được đối tượng chịu trách nhiệm bồi thường)

Có TK 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý

2. Hướng dẫn hạch toán giảm CCDC

Trường hợp thanh lý CCDC: Xem hướng dẫn thực hiện tại “Bán (thanh lý) TSCĐ, CCDC” ở phân hệ Bán hàng.

Trường hợp mất CCDC: Hạch toán tại “Phiếu kế toán” ở phân hệ Tổng hợp.

3. Hướng dẫn khai báo giảm CCDC

 • Menu thực hiện

Công cụ dụng cụ\Khai báo CCDC.

 • Các bước thực hiện

Tại màn hình khai báo thay đổi CCDC, chọn dòng công cụ, dụng cụ cần giảm sau đó nhấn nút ”Khai báo giảm cc” trên thanh công cụ.

Chương trình sẽ hiện lên màn hình giảm công cụ. 

Chọn dòng thẻ công cụ dụng cụ cần giảm, nhấn “Sửa” để khai báo.

Lưu ý:

Mọi thay đổi đều thực hiện cho toàn bộ số lượng CCDC trong 1 thẻ, chứ chương trình chưa thực hiện thay đổi một phần số lượng trong thẻ.

Màn hình khai báo tạm dừng CCDC.

+ Mã giảm: Khai báo lý do giảm CCDC, chọn từ Danh mục lý do tăng giảm.

+ Ngày giảm: Khai báo ngày giảm CCDC.

+ Ngày thôi phân bổ: Khai báo ngày sẽ không tính phân bổ cho thẻ CCDC đó nữa. Ngày này sẽ lưu luôn vào ngày thôi phân bổ khi thực hiện “Khai báo hỏng công cụ” và “Thôi phân bổ”.

Màn hình hiển thị sau khi thực hiện giảm công cụ dụng cụ:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận