Khai báo email nhận hóa đơn điện tử

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 21/05/2021

Thực hiện tại menu: Bán hàng\Khách hàng\Danh mục khách hàng, ncc…

Đối với khách hàng nhận hóa đơn điện tử thì khai báo thêm thông tin email nhận hddt. Một khách hàng có thể khai báo nhiều tài khoản email nhận hddt, cách nhau bằng dấu phẩy (,). Trường hợp là khách lẻ vãng lai mua một lần và trả tiền ngay thì không cần phải khai báo thư điện tử nhận hddt. Thông tin này sẽ khai báo khi lập hóa đơn.

Hướng dẫn khai báo danh mục khách hàng xem tại đây.

Cập nhật danh mục khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử

Đối với khách hàng sử dụng phần mềm phát hành hddt của nhà cung cấp VNPT thì cần thực hiện kết chuyển các khách hàng nhận hddt vào một bảng riêng tại menu:

Bán hàng\Hóa đơn điện tử\Danh mục khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận