Khai báo đối tượng tính giá thành

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 09/03/2021 – Ngày cập nhật: 10/07/2021

1. Chức năng

Một sản phẩm được sản xuất ở các phân xưởng khác nhau có thể có giá thành khác nhau do chi phí phát sinh ở từng phân xưởng có thể khác nhau.

Tương tự giá thành của một sản phẩm thuộc các lệnh sản xuất cũng có thể khác nhau.

Có thể có 4 đối tượng tính giá thành như sau:

 1. Sản phẩm.
 2. Lệnh sản xuất – sản phẩm
 3. Bộ phận hạch toán (phân xưởng, dây chuyền, công đoạn) – sản phẩm
 4. Lệnh sản xuất – bộ phận hạch toán – sản phẩm.
 • Trường hợp (1): một sản phẩm được sản xuất ở các phân xưởng khác nhau, theo các lệnh sản xuất (đơn hàng) khác nhau nhưng đều có cùng một giá thành. Hoặc doanh nghiệp chỉ có 1 phân xưởng, và/hoặc sản xuất liên tục nhập kho rồi bán chứ không sản xuất theo đơn hàng.
 • Trường hợp (2): giá thành của cùng một sản phẩm được tính riêng cho từng đơn hàng (lệnh sản xuất). Một sản phẩm được sản xuất ở các lệnh sản xuất (đơn hàng) và giá thành cùng một sản phẩm đó có thể khác nhau cho các đơn hàng khác nhau. 
 • Trường hợp (3): giá thành của cùng một sản phẩm được tính riêng cho từng phân xưởng sản xuất cùng một sản phẩm. Một sản phẩm được sản xuất ở nhiều phân xưởng và giá thành cùng một sản phẩm có thể khác nhau cho các phân xưởng khác nhau.
 • Trường hợp (4): giá thành của cùng một sản phẩm được tính riêng cho từng phân xưởng và từng đơn hàng. Ở các phân xưởng khác nhau, cho các đơn hàng hàng khác nhau thì cùng 1 sản phẩm có thể có giá thành khác nhau.

Việc tách ra 4 trường hợp nêu trên để thực hiện việc nhóm số liệu khi tính toán – theo các đối tượng: chỉ nhóm theo sản phẩm, nhóm theo lệnh sản xuất và sản phẩm, nhóm theo phân xưởng, lệnh sản xuất và sản phẩm.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Giá thành sản xuất\Danh mục\Khai báo đối tượng tính giá thành cho các sản phẩm.

 • Các bước thực hiện

Khi vào menu chương trình sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm được khai báo ở danh mục vật tư có “Loại vật tư = 51 – Thành phẩm”.

Tại dòng sản phẩm cần khai báo chọn biểu tượng “Sửa” (hoặc bấm phím F3) để khai báo:

Màn hình sửa thông tin khai báo đối tượng tính giá thành:

Khi bấm sửa lần đầu thì chương trình cập nhật đối tượng tính giá thành cho sản phẩm theo tham số này.

Tuy nhiên ta có thể sửa lại theo đúng đối tượng tính giá thành của sản phẩm.

Thông thường một doanh nghiệp chỉ có 1 kiểu đối tượng tính giá thành. Ta có thể khai báo kiểu đối tượng tính giá thành ngầm định này tại menu khai báo tham số hệ thống, tab Tồn kho, stt 745. 

Lưu ý: Việc khai báo đối tượng tính giá thành chỉ việc khai báo 1 lần, chứ không phải mỗi lần tính giá thành lại phải khai báo lại.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận