Khai báo định mức vật tư

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 30/03/2023

1. Chức năng

Khai báo định mức vật tư cho các sản phẩm.

Định mức vật tư sử dụng cho 2 trường hợp:

  1. Khi xuất vật tư cho sản xuất theo định mức
  2. Phân bổ nguyên vật liệu theo phương pháp định mức khi tính giá thành.

Định mức có thể phụ thuộc hoặc riêng biệt theo lệnh sản xuất, bộ phận hạch toán (phân xưởng, dây chuyền/công nghệ sx)…

Định mức có hiệu lực từ ngày 1… đến ngày 2 … trong đó ngày 1 và ngày 2 phải là ngày đầu kỳ và ngày cuối kỳ (có thể là kỳ khác). 

Chương trình chưa xử lý được trường hợp trong một kỳ có nhiều tính định mức khác nhau.

2. Hướng dân thực hiện

  • Menu thực hiện

Tồn kho\Định mức vật tư.

Giá thành sản xuất\Định mức và hệ số\Khai báo định mức NVL.

  • Màn hình khai báo định mức vật tư

Khi vào menu chương trình sẽ hiện lên điều kiện lọc:

Năm: Nhập năm.

Có hiệu lực từ kỳ: Nhập kỳ. 

Chương trình sẽ lọc các dòng khai báo có ngày còn hiệu lực bằng trắng hoặc lớn hơn ngày cuối kỳ.

Mã sản phẩm, Số lsx, Lsx từ ngày … Đến ngày, Mã bpht: Có thể nhập hoặc để trống.

Sau khi “Nhận” chương trình sẽ lọc và hiện lên các khai báo trước đó (nếu có).

  • Giải thích một số trường thông tin

+ Mã sản phẩm

Chương trình sẽ hiện lên các mã vật tư được khai báo trong danh mục vật tư hàng hóa có loại vật tư là “51 –  thành phẩm” để chọn khi khai báo định mức vật tư cho các thành phẩm.

+ Đối tượng tính giá thành

Chương trình sẽ hiện lên “đối tượng tính giá thành của sp” theo khai báo tại menu:

Giá thành sản xuất\Danh mục\Khai báo đối tượng tính gt cho các sp.

Tùy theo đối tượng tính giá thành sẽ có/không nhập thêm các trường lệnh sản xuất, bộ phận hạch toán.

+ Ngày hiệu lực từ … đến …

Ngày hiệu lực vào trọn ngày đầu của một kỳ và ngày cuối của một kỳ (có thể là kỳ khác). 

Nếu không thì chương trình sẽ đưa ra cảnh báo.

Lưu ý: Chương trình chưa xử lý được trường hợp trong một kỳ có nhiều tính định mức khác nhau.

+ Số lượng định mức

Nhập số lượng nguyên vật liệu để sản xuất ra một sản phẩm.

Chương trình cho phép khai báo số lượng chữ số sau dấu thập phân của trường số lượng định mức này ở tham số hệ thống “STT – 126 – Số chữ số sau dấu thập phân của trường số lượng định mức”.

  • Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu

Xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận