Khai báo điều khoản thanh toán khi nhập hóa đơn đầu vào

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 03/06/2021

1. Chức năng

Khai báo điều khoản thanh toán cho hóa đơn đầu vào.

Sử dụng để theo dõi điều khoản thanh toán với nhà cung cấp, theo dõi thời hạn thanh toán của các hóa đơn.

2. Hướng dẫn thực hiện

Khi nhập thông tin hóa đơn đầu vào từ nhà cung cấp thì nhập điều khoản thanh toán tại ô “Mã đ/k tt”.

Có 2 cách nhập.

1. Khi lập chứng từ chỉ có 1 hóa đơn đầu vào đi kèm thì nhập ngay ở màn hình chính, trong khung “Hđ thuế” – xem hình dưới:

2. Khi lập chứng từ có nhiều hóa đơn đầu vào đi kèm thì các hóa đơn đầu vào được nhập ở tab “3. Hđ thuế” và điều khoản thanh toán được nhập ở cột “Mã đ/k tt”:

Đối với các hóa đơn đầu vào được thanh toán ngay bằng tiền mặt thì không còn công nợ và không phải nhập điều khoản thanh toán, chỉ nhập các thông tin để lưu vào tệp hóa đơn thuế đầu vào.

Điều khoản thanh toán được khai báo tại menu: Danh mục điều khoản thanh toán.

Khi khai báo thông tin về các nhà cung cấp tại Danh mục khách hàng, ncc thì khai báo điều khoản thanh toán ngầm định và chương trình sẽ lấy mã ngầm định này khi cập nhật hóa đơn từ nhà cung cấp này.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận