Điều chuyển TSCĐ cho bộ phận sử dụng nội bộ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 10/06/2021 – Ngày cập nhật: 05/11/2021

1. Chức năng

Khai báo điều chuyển TSCĐ sang một bộ phận sử dụng nội bộ khác nhưng trong cùng một đơn vị hạch toán

Trường hợp điều chuyển sang đơn vị khác – xem tại “Điều chuyển TSCĐ cho đơn vị nội bộ”.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tài sản cố định/Thay đổi TSCĐ.

  • Các bước thực hiện

Tại màn hình khai báo thay đổi TSCĐ, chọn dòng tài sản mong muốn, sau đó nhấn nút ”Xem” trên thanh công cụ. 

Tại màn hình thông tin TSCĐ, chọn tab “5. Điều chuyển ts” sau đó bấm nút “Mới”.

Màn hình khai báo điều chuyển TSCĐ.

+ Mã bpsd (Mã bộ phận sử dụng)

Là bộ phận sử dụng tài sản cố định sau khi thực hiện điều chuyển, chọn từ Danh mục bộ phận sử dụng.

+ Ngày tính k.hao (khấu hao)

Là ngày bắt đầu tính khấu hao tài sản cố định cho bộ phận sử dụng mới.

+ Tk (tài khoản) chi phí, mã bpht (bộ phận hạch toán), mã dự án

Các thông tin liên quan đến hạch toán cho bộ phận sử dụng mới.

Màn hình hiển thị sau khi thực hiện điều chuyển bộ phận sử dụng tài sản cố định:

3. Xem danh sách các tài sản chuyển bộ phận sử dụng

Xem kết quả thực hiện điều chuyển bộ phận sử dụng tài sản cố định tại báo cáo: 

Tài sản cố định \ Báo cáo tăng giảm TSCĐ \ Bảng kê tài sản chuyển bộ phận sử dụng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận