Khai báo các tài khoản liên quan đến tính giá thành

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 18/06/2021 – Ngày cập nhật: 18/06/2021

Các tài khoản liên quan đến tính giá thành gồm các tài khoản chi phí sản xuất, chi phí dở dang và thành phẩm lưu kho.

Nếu không có gì đặc biệt thì có thể sử dụng hệ thống tài khoản sẵn có của nhà nước ban hành để sử dụng mà không cần chia nhỏ thành các tiểu khoản.

Ví dụ, đối với doanh nghiệp sử dụng thông tư 200 thì đó là các tài khoản 621, 622, 627x, 154 và 155.

Khai báo tại menu:

Tổng hợp\ Danh mục tài khoản\Danh mục tài khoản.

Đối với tính giá thành nhiều công đoạn chia tiểu khoản. Xem hướng dẫn tại “Khai báo các tài khoản liên quan đến tính giá thành nhiều công đoạn”.

Khai báo một số trường cần phải bắt buộc nhập khi cập nhật các số liệu phát sinh xem hướng dẫn tại “Tiện ích hỗ trợ bắt buộc nhập mã ở một số trường thông tin”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận