Khai báo các giai đoạn của dự án

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 08/07/2021

1. Chức năng

Khai báo các giai đoạn thực hiện dự án. Danh mục được sử dụng chung cho tất cả các dự án.

Dùng để theo dõi giá trị thực hiện (nghiệm thu), doanh thu (xuất hóa đơn), thu tiền theo từng giai đoạn của dự án.

Danh mục giai đoạn dự án chỉ mang tính “chung chung” phục vụ theo dõi giá trị thực hiện, xuất hóa đơn, thu tiền mà không liên quan đến các thông tin quản lý khác cụ thể của từng dự án. Vì vậy chỉ cần khai báo giai “chung chung” giai đoạn 1, 2, 3… dùng chung cho tất cả các dự án.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Dự án, công trình\Danh mục\Danh mục giai đoạn.

  • Các bước thực hiện

Vào menu “danh mục giai đoạn”, chương trình hiển thị danh sách danh mục giai đoạn đã khai báo trước đó (nếu có).

Nhấn “Mới” trên thanh công cụ, màn hình khai báo thông tin danh mục giai đoạn:

  • Hướng dẫn chung về khai báo các danh mục

Hướng dẫn chung về các thao tác cũng như khai báo xem tại Hướng dẫn chung về cách khai báo và tra cứu danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận