Khai báo bút toán phân bổ định kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 11/03/2021 – Ngày cập nhật: 05/07/2021

1. Chức năng

Khai báo các bút toán phân bổ định kỳ theo 1 số tiền biết trước như chi phí trả trước, doanh thu chưa thực hiện…

Khoản tiền phân bổ này được phân bổ đều cho các kỳ, dựa vào giá trị tiền phân bổ, số kỳ phân bổ được khai báo.

Sau khi khai báo bút toán phân bổ thì hàng kỳ thực hiện tạo bút toán phân bổ định kỳ.

2. Menu thực hiện

Khai báo bút toán phân bổ định kỳ được thực hiện tại menu:

Tổng hợp/ Bút toán phân bổ cuối kỳ/ Khai báo bút toán phân bổ định kỳ.

3. Các trường thông tin

Sau khi vào menu chương trình sẽ hiện lên màn hình điều kiện lọc danh sách các bút toán đã khai báo:

Tiếp theo chương trình sẽ hiện danh sách các bút toán phân bổ định kỳ theo điều kiện lọc:

Màn hình khai báo bút toán phân bổ định kỳ:

Các trường thông tin gồm có: mã bút toán, tên bút toán, tên 2, mã ngoại tệ, giá trị ban đầu, giá trị ban đầu n.tệ, giá trị đã p.bổ, giá trị đã p.bổ n.tệ, gt còn lại, gt còn lại n.tệ, số kỳ p.bổ, bắt đầu từ kỳ, năm, đến kỳ, năm, gt p.bổ kỳ (giá trị phân bổ kỳ), gt p.bổ n.tệ, tk nợ, tk có, mã khách, sản phẩm, mã dự án, lệnh sx (sản xuất), mã bpht, mã phí, đơn hàng bán, đơn hàng mua, trường tự do 1, 2, 3 và mã đvcs (đơn vị cơ sở).

4. Hướng dẫn chung về khai báo bút toán phân bổ định kỳ

Khi làm việc tại màn hình khai báo bút toán phân bổ định kỳ thì có các chức năng sau: Tạo mới, sửa, xem, kết xuất, xóa và các điều chỉnh.

Các chức năng này thể hiện trên thanh công cụ. Có thể click chuột hoặc dùng phím/tổ hợp phím nóng để thực hiện.

Hướng dẫn sử dụng các chức năng này xem tại link:

Hướng dẫn sử dụng chung khi khai báo danh mục.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận