1. Trang chủ
 2. Danh mục và số dư
 3. Kết chuyển số dư sang năm mới
 4. Kết chuyển số thực hiện dự án theo giai đoạn sang năm sau

Kết chuyển số thực hiện dự án theo giai đoạn sang năm sau

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 13/07/2021

1. Chức năng

Thực hiện kết chuyển số thực hiện theo giai đoạn đến cuối năm của các dự án sang năm sau.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Dự án, công trình\Danh mục\Danh mục giai đoạn.

 • Các bước thực hiện

Bước 1. Nhập điều kiện lọc để thực hiện kết chuyển

Chuyển số thực hiện từ năm… sang năm…

   • Ngầm định: “Từ năm” bằng năm trước so với năm hiện thời.
   • “Sang năm” bằng “từ năm” cộng 1 và không cho sửa. Năm này phải chưa được khóa sổ.
   • [x] Xem số thực hiện đã kết chuyển: Nếu đánh dấu vào đây thì chương trình chỉ hiện kết quả mà không tính toán.

“Ds tk nợ/có doanh thu”: Chương trình sẽ kết chuyển các số thực hiện theo giai đoạn của dự án theo tài khoản doanh thu khai báo.

“Ds tk nợ/có thanh toán”: Chương trình sẽ kết chuyển các số thực hiện theo giai đoạn của dự án theo tài khoản thanh toán khai báo.

Có thể sửa lại các tài khoản này bằng cách chọn nút “Sửa ds tk” và thực hiện theo bước 2.

Bước 2. Sửa danh sách tài khoản nợ/có

Màn hình điều kiện lọc, nhấn “Sửa ds tk”.

Chọn dòng cần sửa tài khoản và nhấn “Xem”.

Nhập các tài khoản nợ, có.

Sau khi sửa xong thì màn hình điều kiện lọc thay đổi.

Bước 3. Thực hiện tính toán

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán.

Nếu đã kết chuyển và thực hiện lại, chương trình sẽ hiện thông báo.

Bước 4. Xem kết quả tính toán

Sau khi tính toán xong thì chương trình sẽ hiện lên kết quả. Có thể kết xuất kết quả tính toán ra excel khi chọn “Kết xuất”.

Sau khi kết chuyển, chương trình hiện thông báo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận