1. Trang chủ
 2. Danh mục và số dư
 3. Kết chuyển số dư sang năm mới
 4. Kết chuyển số lũy kế của các dự án sang năm sau

Kết chuyển số lũy kế của các dự án sang năm sau

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 15/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/07/2021

1. Chức năng

Thực hiện kết chuyển số phát sinh lũy kế của các dự án sang năm sau.

Chương trình thực hiện kết chuyển số phát sinh lũy kế dự án ứng với các cặp tài khoản được khai báo tại “Danh mục tài khoản theo dõi số phát sinh lũy kế của dự án”.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Số dư ban đầu\Kết chuyển số lũy kế của các dự án sang năm sau.

 • Các bước thực hiện

Bước 1. Nhập điều kiện lọc để thực hiện kết chuyển

Chuyển số dư từ năm… sang năm….:

   • Ngầm định: “từ năm” bằng năm trước so với năm hiện thời.
   • “Sang năm” bằng “từ năm” + 1 và không cho sửa và năm chưa khóa sổ.

[x ] Xem số ps lũy kế đã kết chuyển

   • Nếu đánh dấu vào đây thì chỉ hiện kết quả mà không tính toán.

Bước 2. Thực hiện tính toán

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán.

Nếu đã kết chuyển và thực hiện lại, chương trình sẽ hiện thông báo.

Bước 3. Xem kết quả tính toán.

Sau khi tính toán xong thì chương trình sẽ hiện lên kết quả. Có thể kết xuất kết quả tính toán ra excel khi chọn “Kết xuất”.

Sau khi kết chuyển, chương trình hiện thông báo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận