1. Trang chủ
 2. Danh mục và số dư
 3. Kết chuyển số dư sang năm mới
 4. Kết chuyển số dư tài khoản và công nợ sang năm sau

Kết chuyển số dư tài khoản và công nợ sang năm sau

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 20/03/2021 – Ngày cập nhật: 31/10/2022

1. Chức năng

Thực hiện kết chuyển số dư cuối năm của các tài khoản và của các đối tượng công nợ sang năm sau.

Lưu ý: 

  • Số dư của các đối tượng quản lý khác như số tồn kho, số dư dự án… phải thực hiện kết chuyển ở các phân hệ quản lý tương ứng
  • Nếu sau khi đã kết chuyển số dư mà ta sửa lại số liệu ảnh hưởng đến số dư thì phải thực hiện kết chuyển lại.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tổng hợp\Số dư tài khoản\Kết chuyển số dư tk và c.nợ sang năm sau.

 • Các bước thực hiện

Màn hình kết chuyển số dư sang năm sau:

Chuyển từ năm… sang năm…: 

    • Ngầm định: “Từ năm” bằng năm trước so với năm hiện thời.
    • “Sang năm” bằng “từ năm” cộng 1 và không cho sửa. Năm này phải chưa được khóa sổ.

Tk lợi nhuận năm trước:

    • Danh sách tài khoản dựa vào khai báo ở Tham số hệ thống “stt 335 – Tài khoản lợi nhuận năm trước” và không cho phép sửa. Trường hợp muốn sửa thì sửa ở Tham số hệ thống.

Tk lợi nhuận năm nay:

    • Danh sách tài khoản dựa vào khai báo ở Tham số hệ thống “stt 340 – Tài khoản lợi nhuận năm nay” và không cho phép sửa. Trường hợp muốn sửa thì sửa ở Tham số hệ thống.

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán.

Nếu đã kết chuyển và thực hiện lại, chương trình sẽ hiện thông báo.

Sau khi thực hiện xong thì chương trình hiện thông báo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận