1. Trang chủ
 2. Danh mục và số dư
 3. Kết chuyển số dư sang năm mới
 4. Kết chuyển số dư sang năm sau – tổng hợp các chức năng

Kết chuyển số dư sang năm sau – tổng hợp các chức năng

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 17/01/2022 – Ngày cập nhật: 17/01/2022

1. Chức năng

Thực hiện kết chuyển tổng hợp tất cả các số dư, lũy kế …sang năm sau.

Chương trình tổng hợp kết chuyển số dư sang năm sau gồm: 

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Tổng hợp\Số dư tài khoản\Kết chuyển số dư sang năm sau – tổng hợp các chức năng.

 • Các bước thực hiện

Màn hình điều kiện lọc kết chuyển số dư sang năm sau:

Chuyển từ năm… sang năm…: 

    • Ngầm định: “Từ năm” bằng năm trước so với năm hiện thời.
    • “Sang năm” bằng “từ năm” cộng 1 và không cho sửa. Năm này phải chưa được khóa sổ.

Chức năng

    • Chương trình cho phép chọn một hoặc nhiều hoặc tất cả các chức năng để thực hiện kết chuyển sang năm sau.

Tk lợi nhuận năm trước:

    • Danh sách tài khoản dựa vào khai báo ở Tham số hệ thống “stt 335 – Tài khoản lợi nhuận năm trước” và không cho phép sửa. Trường hợp muốn sửa thì sửa ở Tham số hệ thống.

Tk lợi nhuận năm nay:

    • Danh sách tài khoản dựa vào khai báo ở Tham số hệ thống “stt 340 – Tài khoản lợi nhuận năm nay” và không cho phép sửa. Trường hợp muốn sửa thì sửa ở Tham số hệ thống.

Ds tk tiền vay:

    • Danh sách tài khoản dựa vào khai báo ở Tham số hệ thống “stt 420 – Danh sách tài khoản tiền vay” và không cho phép sửa. Trường hợp muốn sửa thì sửa ở Tham số hệ thống.

Ds tk c.nợ đơn hàng bán:

    • Danh sách tài khoản dựa vào khai báo ở Tham số hệ thống “stt 507 – Danh sách tài khoản công nợ đơn hàng bán” và không cho phép sửa. Trường hợp muốn sửa thì sửa ở Tham số hệ thống.

Ds tk c.nợ đơn hàng mua:

    • Danh sách tài khoản dựa vào khai báo ở Tham số hệ thống “stt 508 – Danh sách tài khoản công nợ đơn hàng mua” và không cho phép sửa. Trường hợp muốn sửa thì sửa ở Tham số hệ thống.

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán.

Sau khi thực hiện xong thì chương trình hiện thông báo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận