Kết chuyển số dư khế ước sang năm sau

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 19/01/2022

1. Chức năng

Thực hiện chuyển số dư của các khế ước sang một năm mới.

2. Menu thực hiện

 • Menu thực hiện

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Số dư ban đầu\ Kết chuyển số dư khế ước sang năm sau.

 • Các bước thực hiện

Màn hình kết chuyển số dư khế ước sang năm sau:

Mã ĐVCS: 

    • Ngầm định là mã đơn vị cơ sở hiện tại, bắt buộc phải chọn.

Tk tiền vay:

    • Tài khoản dựa vào khai báo ở Tham số hệ thống “stt 420 – Danh sách tài khoản tiền vay” và không cho phép sửa. Trường hợp muốn sửa thì sửa ở Tham số hệ thống.

Chuyển từ năm… sang năm…: 

    • Ngầm định: “Từ năm” bằng năm trước so với năm hiện thời.
    • “Sang năm” bằng “từ năm” cộng 1 và không cho sửa. Năm này phải chưa được khóa sổ.

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán.

Sau khi thực hiện xong thì chương trình hiện thông báo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận