Kết chuyển số dư dự án sang năm sau

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 15/03/2021 – Ngày cập nhật: 07/07/2021

1. Chức năng

Thực hiện chuyển số dư của các dự án sang một năm mới.

Chương trình thực hiện kết chuyển số dư dự án của các tài khoản được khai báo tại “Danh mục tài khoản theo dõi số dự của dự án”.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện:

Dự án, công trình\Số dư ban đầu\Kết chuyển số dư dự án sang năm sau.

 • Các bước thực hiện

Bước 1. Nhập điều kiện lọc để thực hiện kết chuyển

Chuyển số dư từ năm… sang năm…:

   • Ngầm định: “Từ năm” bằng năm trước so với năm hiện thời.
   • “Sang năm” bằng “từ năm” cộng 1 và không cho sửa. Năm này phải chưa được khóa sổ.
   • [x] Xem số dư đã kết chuyển: Nếu đánh dấu vào đây thì chương trình chỉ hiện kết quả mà không tính toán.
 • Bước 2. Thực hiện tính toán

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán.

Nếu đã kết chuyển và thực hiện lại, chương trình sẽ hiện thông báo.

Bước 3. Xem kết quả tính toán

Sau khi tính toán xong thì chương trình sẽ hiện lên kết quả. Có thể kết xuất kết quả tính toán ra excel khi chọn “Kết xuất”.

Sau khi kết chuyển, chương trình hiện thông báo.

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận