1. Trang chủ
 2. Danh mục và số dư
 3. Kết chuyển số dư sang năm mới
 4. Kết chuyển số dư của các đơn hàng sang năm sau

Kết chuyển số dư của các đơn hàng sang năm sau

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 17/01/2022 – Ngày cập nhật: 17/01/2022

1. Chức năng

Thực hiện kết chuyển số dư các đơn hàng mua sang năm sau.

2. Hướng dẫn thực hiện

 • Menu thực hiện

Mua hàng\Số dư công nợ\Kết chuyển số dư của các đơn hàng sang năm.

 • Các bước thực hiện

Màn hình điều kiện lọc kết chuyển số dư của các đơn hàng sang năm sau:

Ds tài khoản:

  • Danh sách tài khoản dựa vào khai báo ở Tham số hệ thống “stt 508 – Danh sách tài khoản công nợ đơn hàng mua” và không cho phép sửa. Trường hợp muốn sửa thì sửa ở Tham số hệ thống.

Chuyển từ năm… sang năm…: 

  • Ngầm định: “Từ năm” bằng năm trước so với năm hiện thời.
  • “Sang năm” bằng “từ năm” cộng 1 và không cho sửa. Năm này phải chưa được khóa sổ.

Sau khi “Nhận” điều kiện lọc thì chương trình thực hiện tính toán.

Nếu đã kết chuyển và thực hiện lại, chương trình sẽ hiện thông báo.

Sau khi thực hiện xong thì chương trình hiện thông báo.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận