Kết chuyển doanh thu, giá vốn cuối kỳ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 28/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

1. Hạch toán

Hạch toán kết chuyển cuối kỳ doanh thu và giá vốn:

Nợ 511 – Chi tiết theo dự án

Có 911 – Chi tiết theo dự án

Nợ 911 – Chi tiết theo dự án

Có 632 – Chi tiết theo dự án.

2. Hướng dẫn thực hiện

Thực hiện theo hướng dẫn tại: Lập các bút toán kết chuyển cuối kỳ.

 Cần lưu ý là phải nhập mã dự án nếu nhập tại “Phiếu kế toán”.

và phải đánh dấu kết chuyển chi tiết theo dự án khi “Khai báo các bút toán kết chuyển cuối kỳ”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận