In nhiều chứng từ

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 14/06/2021 – Ngày cập nhật: 15/06/2021

1. Chức năng

Thực hiện in nhiều chứng từ liên tục cùng một lúc.

Nhu cầu này đôi khi người sử dụng cần.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Tại các màn hình lập chứng ở từng phân hệ.

Truy cập các menu lập chứng từ tương ứng.

Ví dụ: in phiếu kế toán tại “Tổng hợp \ Phiếu kế toán

  • Các bước thực hiện

Bước 1. Truy cập menu lập chứng từ cần in chứng từ

Ví dụ: Phiếu kế toán.

Bước 2. Lọc tìm các chứng từ cần in

Chọn biểu tượng “Tìm”.

Nhập điều kiện lọc để lọc tìm chứng từ cần in, sau đó nhấn “Nhận”.

Bước 3. In các chứng từ đã lọc

Sau khi chương trình lọc xong thì quay về màn hình lập chứng từ.

Chọn biểu tượng “In

Chương trình hiện lên màn hình “Danh sách mẫu chứng từ”. 

Chọn mẫu chứng từ cần in và chọn chức năng “In liên tục”. 

Khi này chương trình sẽ in lần lượt toàn bộ các chứng từ hiện đang có ở màn hình vừa lọc ra.

Khi nhấn nút “In liên tục” thì chương trình hiển thị tab thông báo “Có chắc chắn in tất cả các chứng từ đã được lọc?”.

Chọn “” để in.

  • Hướng dẫn chung về In chứng từ

Xem tại Hướng dẫn chung về in chứng từ từ phần mềm

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận