Hủy hóa đơn điện tử đã phát hành

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 03/04/2024

1. Hủy hóa đơn trực tiếp tại màn hình lập hóa đơn

Sau khi phát hành hóa đơn điện tử thành công, người dùng có thể hủy hóa đơn điện tử ngay tại màn hình lập hóa đơn ở các menu “Hóa đơn bán hàng”, “Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác”, “Xuất trả lại nhà cung cấp”.

Hủy /xoá bỏ hoá đơn điện tử đã phát hành sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt khi không phát hành hoá đơn thay thế (ví dụ: phát hành nhầm hoá đơn, người mua huỷ mua hàng,…).

Vào tab “3. Hđ điện tử” chọn 1 trong 2 nút sau:

 • Hủy hóa đơn và không xóa chứng từ: Chỉ hủy hddt trên phần mềm phát hành hddt, còn số liệu ở phần mềm kế toán vẫn giữ nguyên.
 • Hủy hđ và xóa chứng từ: Xóa bỏ hẳn số liệu liên quan đến hóa đơn đã xuất: số liệu kho, số liệu kế toán, số liệu thuế.

Chương trình yêu cầu bắt buộc phải nhập mật khẩu đăng nhập chương trình FAST. Ngoài ra, chương trình bổ sung thêm các thông tin: “Số biên bản, Ngày biên bản, Lý do” ở màn hình yêu cầu xác nhận mật khẩu để truyền dữ liệu lên hóa đơn (có thể để trống các trường này).

Chọn “Nhận”.

Chương trình sẽ thực hiện hủy hddt. Sau khi hủy thành công, thông tin hóa đơn điện tử được cập nhật cho các hóa đơn.

  • Nếu chọn “Hủy hóa đơn và không xóa chứng từ”: Trạng thái của hóa đơn khi này vẫn là “Đã ghi sổ cái”, còn tình trạng của hddt là “9 – Hủy”. Khi này cần phải lập một phiếu nhập hàng bán bị trả lại và ghi nhận thông tin vào bảng kê, tờ khai thuế gtgt như bình thường. Hướng dẫn về cách lập phiếu nhập hàng bán bị trả lại cho trường hợp này xem tại <link>.

  • Nếu chọn “Hủy hđ và xóa chứng từ”: Trạng thái của hóa đơn khi này là “Đã hủy”, còn tình trạng của hddt là “9 – Hủy”.

Lưu ý: Các màn hình lập hóa đơn khác, để hủy hóa đơn cần vào menu “Bán hàng\Hóa đơn điện tử\Phát hành hóa đơn điện tử” để thực hiện.

2. Hủy hóa đơn tại menu riêng

Thực hiện tại menu: Bán hàng\Hóa đơn điện tử\Phát hành hóa đơn điện tử.

Nhập các thông tin điều kiện lọc:

 • Xử lý: Chọn “9 – Hủy”.
 • Hđ từ ngày … đến ngày…: Nhập khoảng thời gian cần lọc.
 • Quyển hđ: Chọn quyển hóa đơn khi lập hóa đơn.
 • Hđ từ số … đến số …
 • Mã khách.
 • Lọc theo NSD.
 • Trạng thái: chọn “1 – Đã phát hành”.

Chương trình lọc ra các hóa đơn theo điều kiện lọc.

Đánh dấu [v] ở cột “Chọn”. Chương trình cho phép chọn hủy nhiều hóa đơn cùng lúc.

Tùy theo nhu cầu thì đánh dấu cột “Ko nhận hđ” (Không nhận hóa đơn), “Xóa c.từ” (Xóa hẳn hóa đơn đã nhập).

Tiếp theo bấm vào biểu tượng “Hủy”.

Chương trình yêu cầu bắt buộc phải nhập mật khẩu đăng nhập chương trình FAST.

Đối với trường hợp chỉ chọn một hóa đơn để hủy thì chương trình bổ sung thêm các thông tin: “Số biên bản, Ngày biên bản, Lý do” ở màn hình yêu cầu xác nhận mật khẩu để truyền dữ liệu lên hóa đơn (có thể để trống các trường này).

Chọn “Nhận”.

Chương trình sẽ thực hiện hủy hddt. Sau khi hủy thành công, thông tin hóa đơn điện tử được cập nhật cho các hóa đơn.

  • Nếu không đánh dấu [v] vào cột “Xóa chứng từ”: Trạng thái của hóa đơn khi này vẫn là “Đã ghi sổ cái”, còn tình trạng của hddt là “9 – Hủy”. Khi này cần phải lập một phiếu nhập hàng bán bị trả lại và ghi nhận thông tin vào bảng kê, tờ khai thuế gtgt như bình thường. Hướng dẫn về cách lập phiếu nhập hàng bán bị trả lại cho trường hợp này xem tại <link>.

  • Nếu đánh dấu [v] vào ô “Xóa chứng từ”: Trạng thái của hóa đơn khi này là “Đã hủy”, còn tình trạng của hddt là “9 – Hủy”.

Trên mẫu in hóa đơn điện tử có thêm thông tin “Đã hủy”.

3. Thay đổi số liệu kế toán và thuế sau khi hủy hóa đơn

Liên quan đến số liệu kế toán và thuế khi hủy hddt đã phát hành thì có thể có 2 trường hợp:

1. Xóa hẳn số liệu đã lưu.

2. Vẫn giữ số liệu đã lưu và lập thêm một phiếu nhập hàng bán bị trả lại.

Hướng dẫn liên quan để số liệu kế toán và thuế sau khi hủy hóa đơn xem tại link..

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận