Hướng dẫn thực hiện một số nghiệp vụ vay, trả vay

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 14/05/2021 – Ngày cập nhật: 03/07/2023

1. Chuyển tiền vay trả trực tiếp cho người bán (tk 331)

 • Hạch toán

Nợ TK 331 Phải trả có người bán

Có TK 341 Vay và nợ thuê tài chính

 • Lưu ý về nhập liệu

Người dùng chọn mã giao dịch “1 – Chi trả chi tiết theo hóa đơn” hoặc “2 – Chi cho một nhà cung cấp, chi khác”.

2. Nhận tiền vay ngân hàng bằng tiền mặt (tk 341)

 • Hạch toán

Nợ Tk 1121 Tiền mặt,Tiền gửi ngân hàng

Có TK 341  Vay và nợ thuê tài chính

 • Lưu ý về nhập liệu

Người dùng chọn mã giao dịch “2 – Thu từ một khách hàng, thu khác”.

3. Chi hoàn trả tiền vay (tk 341)

 • Hạch toán

Nợ TK 341         Vay và nợ thuê tài chính

 Có TK 1121        Tiền gửi ngân hàng

 • Lưu ý về nhập liệu

Người dùng chọn mã giao dịch “2 – Chi cho một nhà cung cấp, chi khác”.

4. Chi trả lãi vay (tk 635)

 • Hạch toán

Nợ TK 635, 335        Chi phí tài chính

Có TK 1121 – Tiền gửi ngân hàng

 • Lưu ý về nhập liệu

Người dùng chọn mã giao dịch “2 – Chi cho một nhà cung cấp, chi khác”.

5. Chi phí phát sinh đến khoản vay (tk 635)

 • Hạch toán (kiểm toán, lập hồ sơ kiểm định…)

Nợ TK 635, 242 Chi phí tài chính 

Nợ 133 Thuế GTGT đầu vào

Có TK 331, 1121

 • Lưu ý về nhập liệu

Sử dụng menu “Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay \ Mua dịch vụ, ts, cc \ “Mua dịch vụ, ts, cc”.

Ví dụ trường hợp hạch toán chi phí thuê ngoài kiểm toán.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Bình luận

Để lại bình luận