1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn chung
 3. Hướng dẫn cài đặt
 4. Hướng dẫn đặt lại mật khẩu SQL

Hướng dẫn đặt lại mật khẩu SQL

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 04/05/2022 – Ngày cập nhật: 26/12/2022

1. Chức năng

Khi cài đặt Fast Accounting 11, tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào SQL sẽ theo ngầm định của chương trình.

Chức năng này hỗ trợ người sử dụng thay đổi mật khẩu vì lý do bảo mật hoặc đặt lại mật khẩu nếu quên.

Có 2 cách để thực hiện đổi lại mật khẩu SQL:

 • Đổi mật khẩu khi đang sử dụng chương trình
 • Sử dụng tool “Database.exe” trong thư mục “Program”.

2. Đổi mật khẩu khi sử dụng chương trình

2.1. Đổi mật khẩu khi đăng nhập vào chương trình

Khi đăng nhập vào chương trình, chương trình sẽ tự động kiểm tra mật khẩu kết nối SQL. 

 • Trường hợp mật khẩu đăng nhập của phần mềm đang dùng là mật khẩu ngầm định khi cài đặt thì chương trình sẽ hiển thị thông báo đặt lại mật khẩu mới để bảo mật tốt hơn.
  • Nếu tài khoản đăng nhập phần mềm là tài khoản quản lý (user admin), bắt buộc phải đổi mật khẩu.

Nhấn “Nhận” chương trình sẽ hiển thị màn hình đổi mật khẩu:

Trường “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu kết nổi cũ” chương trình ngầm định lấy lên. Chỉ cần nhập trường “Mật khẩu mới” và “Xác nhận mật khẩu mới” theo đúng lưu ý bên dưới. 

  • Nếu tài khoản đăng nhập phần mềm không phải là tài khoản quản lý thì chương trình sẽ chỉ hiển thị thông báo và nhấn “Đóng” sẽ thoát chương trình.
 • Trường hợp mật khẩu đăng nhập của phần mềm đang dùng không đủ khó, chương trình sẽ hiển thị thông báo vui lòng đặt lại mật khẩu để bảo mật tốt hơn.
  • Nếu tài khoản đăng nhập phần mềm là tài khoản quản lý thì chương trình sẽ cho phép đổi lại mật khẩu:

Nhấn “Nhận” chương trình sẽ hiển thị màn hình đổi mật khẩu:

Trường “Tên đăng nhập” chương trình ngầm định lấy lên. Lúc này cần nhập trường “Mật khẩu kết nối cũ”, “Mật khẩu mới” và “Xác nhận mật khẩu mới” theo đúng lưu ý bên dưới. 

Trường hợp không muốn thay đổi mật khẩu thì nhấn “Hủy bỏ” để thoát khỏi màn hình thông báo và đăng nhập bình thường.

  • Nếu tài khoản đăng nhập phần mềm không phải là tài khoản quản lý, chương trình sẽ chỉ hiển thị thông báo và nhấn “Đóng” sẽ thoát chương trình.

2.2. Sử dụng menu “Đổi mật khẩu kết nối SQL server”

 • Menu thực hiện

Hệ thống\Tiện ích\Đổi mật khẩu kết nối SQL server.

 • Các bước thực hiện

Truy cập menu “Đổi mật khẩu kết nối SQL server” chương trình hiển thị màn hình:

Các bước thực hiện tương tự với “Đổi mật khẩu khi đăng nhập vào chương trình”.

2.3. Các máy khác sau khi đổi mật khẩu kết nối SQL server

Sau khi đổi mật khẩu thành công, chương trình hiện thông báo:

Chương trình có 2 cách để thực hiện để khai báo lại mật khẩu kết nối dữ liệu SQL server cho những người sử dụng khác và ở các máy tính khác:

 • Cách 1: Thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2.8 <link>.
 • Cách 2: Sử dụng tệp khai báo kết nối với SQL server.

Bước 1: Nhấp chuột vào dòng chữ được bôi xanh trên màn hình thông báo “<Kết xuất tệp khai báo kết nối với SQL server>”. Chương trình sẽ thực hiện tải tệp về:

Bước 2: Trên các máy khác, vào phần mềm sau đó nhấn nút “Chọn dữ liệu”:

Màn hình chọn danh mục dữ liệu hiển thị, nhấn “Chọn tệp cập nhật thông tin kết nối”:

Sau đó chọn tệp khai báo kết nối đã tải về ở bước 1.

Nhấn “Open” chương trình sẽ thực hiện cập nhật lại mật khẩu kết nối với SQL server tại máy cần khai báo. Sau khi thực hiện xong, chương trình hiển thị thông báo:

Như vậy, người sử dụng không cần nhập lại mật khẩu SQL server mới, chỉ cần sau khi đổi mật khẩu, xuất tệp từ máy đổi mật khẩu. Sau đó, sang máy cần đổi chọn đúng tệp này là chương trình tự đổi mật khẩu.

2. Đặt lại mật khẩu

 • Menu thực hiện: 

Vào thư mục lưu dữ liệu của chương trình, chọn “Program” sau đó nhấp chuột vào “Database.exe”.

Tại màn hình công cụ/tool của Fa11, đăng nhập vào server. Chọn “C.năng khác và  nhấp chuột vào chức năng “Đặt lại mật khẩu Sql Server”

 • Các bước thực hiện

Có 2 trường hợp thay đổi mật khẩu SQL:

   • Trường hợp đăng nhập vào SQL bằng quyền admin, là chọn “Windows Authentication” thì nhập “Tên đăng nhập”, trường “Mật khẩu hiện tại” mờ và không phải nhập. Bắt buộc nhập thông tin “Mật khẩu mới” và “Nhập lại mật khẩu mới”.

   • Trường hợp đăng nhập vào SQL bằng quyền “SQL Server Authentication” thì chương trình ngầm định hiển thị trường “Tên đăng nhập” và mờ không cho sửa. Bắt buộc nhập thông tin “Mật khẩu hiện tại”, “Mật khẩu mới” và “Nhập lại mật khẩu mới”.

Sau đó nhấn nút “Đổi mật khẩu” để thực hiện đổi lại mật khẩu SQL và chương trình sẽ hiển thị thông báo:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận