1. Trang chủ
 2. Danh mục và số dư
 3. Vào số dư ban đầu
 4. Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu

Hướng dẫn chung về nhập số dư ban đầu

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 10/03/2021 – Ngày cập nhật: 29/03/2021

Khi mới bắt đầu sử dụng phần mềm cần phải nhập các số dư ban đầu như: số dư tài khoản, số dư công nợ, số tồn kho…

Cách nhập số dư ban đầu là tương đối giống nhau nên phần này sẽ hướng dẫn chung về cách thực hiện. Với các trường hợp có đặc thù thì sẽ hướng dẫn riêng.

Để thuận tiện cho trình bày, một số hình ảnh sẽ lấy từ các màn hình nhập “Số dư công nợ của khách hàng”.

1. Menu thực hiện

Các menu vào số dư ban đầu nằm ở một số phân hệ ở mục “Số dư ban đầu”.

Sau khi chọn menu thực hiện, chương trình sẽ hiển lên điều kiện lọc.

  • Ngày

Ngày là ngày bắt đầu nhập liệu được khai báo tại menu: “Hệ thống\Kỳ mở sổ”.

  • Mã ĐVCS (mã đơn vị cơ sở)

Nếu theo dõi số liệu kế toán theo nhiều đvcs thì sẽ phải nhập số dư ban đầu ở từng đvcs. Nếu gõ mã đvcs thì chỉ nhập được số dư cho đvcs đã chọn, nếu bỏ trống thì sẽ nhập được cho nhiều đvcs.

Sau khi nhập điều kiện lọc, chương trình hiện lên danh sách Vào số dư ban đầu đã được nhập vào trước đó.

Ở phía trên cùng là thanh công cụ hiển thị các biểu tượng chức năng thêm mới, sửa, xem…

2. Hướng dẫn về các thao tác chung khi nhập số dư

2.1. Mới (F4, Ctrl + N)

Để thêm mới một số dư.

Chương trình hiện lên màn hình để ta nhập mới số dư:

2.2. Sửa (F3) 

Để sửa số dư ở dòng hiện thời.

Chương trình hiện lên màn hình để ta sửa:

2.3. Xem (F2)

Để xem (nhưng không được sửa) thông tin số dư ở dòng hiện thời.

2.4. Kết xuất

Để xuất danh sách danh số dư ra tệp excel.

Trước khi kết xuất chương trình sẽ cho phép chọn tên tệp và thư mục lưu trữ.

Lưu ý: Nếu chỉ muốn kết xuất những danh điểm theo điều kiện lọc nào đó thì thực hiện lọc danh điểm trước khi kết xuất. Lọc số liệu thực hiện tại dòng bên dưới tiêu đề.

2.5. Xóa (F8)

Để xóa số dư ở dòng hiện thời.

Chương trình sẽ hiện lên thông báo “Có chắc chắn xóa không?” Bấm “Có” để xóa hoặc “Không” nếu không muốn xóa.

 

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận