Hướng dẫn chung về lập phiếu thu

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 13/05/2021 – Ngày cập nhật: 03/07/2023

1. Chức năng

Thực hiện lập phiếu thu tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện

Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu\Thu tiền \ Thu tiền bán hàng – qua NH.

Phân hệ bán hàng và công nợ phải thu\Thu tiền \ Thu tiền bán hàng – tiền mặt.

Phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Thu tiền qua NH.

Phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Thu tiền qua mặt.

  • Màn hình thông tin phiếu thu

Hướng dẫn chung xem tại:

Hướng dẫn sử dụng chung khi lập chứng từ

Các tiện ích khi lập chứng từ.

Hướng dẫn chi tiết nhập liệu theo từng nghiệp vụ thu tiền của khách hàng xem tại:

1. Thu tiền bán hàng thanh toán ngay

2. Thu tiền bán hàng khách hàng nợ

3. Thu tiền khách hàng ứng trước

4. Thu tiền của nhiều khách hàng

và các nghiệp vụ thu tiền khác xem tại:

5. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ

6. Nhận tiền từ ngân hàng khác chuyển sang

7. Nhận lại tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

8. Nhận tiền từ các khoản phải thu khác

9. Nhận tiền hoàn ứng

10. Nhận tiền vay ngân hàng bằng tiền mặt

11. Nhận lãi tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

12. Các khoản thu khác

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận