Hướng dẫn chung về lập phiếu chi

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 13/05/2021 – Ngày cập nhật: 07/12/2023

1. Chức năng

Thực hiện lập phiếu chi tiền mặt, tiền gửi, tiền vay ngân hàng.

2. Hướng dẫn thực hiện

  • Menu thực hiện:

Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả\ Thanh toán\ Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay NH.

Phân hệ mua hàng và công nợ phải trả\ Thanh toán\ Thanh toán bằng tiền mặt.

Phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Chi tiền qua NH.

Phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay\Chi tiền qua mặt..

  • Màn hình thông tin phiếu chi

Hướng dẫn chung xem tại:

Hướng dẫn sử dụng chung khi lập chứng từ

Các tiện ích khi lập chứng từ.

Hướng dẫn nhập phiếu chi từ dữ liệu hóa đơn đầu vào

1. Lập phiếu nhận hóa đơn từ “Danh sách hóa đơn đầu vào”

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ menu “Danh sách hóa đơn đầu vào” như: tiền hàng/ps nợ, số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, mã thuế, tiền thuế…

Chương trình cho phép chọn một hoặc nhiều hóa đơn của một hoặc nhiều nhà cung cấp để lập phiếu.

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ danh sách hóa đơn đầu vào tại: <link>

2. Lập phiếu nhận hóa đơn từ tệp XML của nhà cung cấp

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ xml như: tiền hàng/ps nợ, số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, mã thuế, tiền thuế…

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ xml tại <link>.

Hướng dẫn chi tiết nhập liệu theo từng nghiệp vụ chi tiền thanh toán cho nhà cung cấp xem tại:

1. Chi mua hàng thanh toán ngay 

2. Chi trả nợ tiền mua hàng 

3. Chi ứng trước tiền mua hàng 

4. Chi trả nợ cho nhiều nhà cung cấp

và các nghiệp vụ chi tiền khác xem tại:

5. Nộp tiền mặt vào ngân hàng

6. Chuyển tiền giữa các ngân hàng

7. Gửi tiền tiết kiệm có kỳ hạn

8. Chi cho mượn – khoản phải thu

9Chi tạm ứng cho nhân viên

10.  Chi trả lương cho nhân viên

11. Chi trả các khoản phải nộp cho nhà nước – thuế, lệ phí, bảo hiểm

12. Chi hoàn trả tiền vay

13. Chi thanh toán chi phí trực tiếp bằng tiền

14. Các khoản phí ngân hàng

15. Chi khác.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận