Hóa đơn về trước hàng về sau

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 05/07/2021

1. Hạch toán

Trường hợp hóa đơn về trước và cần theo dõi tồn kho hàng đang đi trên đường, đặc biệt hàng về vào kỳ sau, thì căn cứ hóa đơn mua hàng ghi vào tài khoản 151 “Hàng mua đang đi đường”. 

Lưu ý: Doanh nghiệp có thể chờ đến khi hàng về rồi mới hạch toán, tùy theo quyết định của doanh nghiệp.

Hạch toán khi nhận hóa đơn GTGT:

Nợ TK 151                                 Hàng mua đang đi trên đường

Nợ TK 1331                               Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ

Có TK 111, 112, 331         Tiền mặt; Tiền gửi ngân hàng; Phải trả cho người bán

Hạch toán khi nhận hàng:

Nợ TK 152, 156                Nguyên liệu, vật liệu; Hàng hóa; Mua hàng

Có TK 151                          Hàng mua đang đi trên đường

2. Hướng dẫn thực hiện

2.1. Phương án 1. Chỉ theo dõi hạch toán, không theo dõi chi tiết hàng trên đường trong phần mềm

Theo phương án 1 này thì khi nhận hóa đơn ta chỉ nhập để theo dõi hạch toán trong phần mềm mà không theo dõi chi tiết hàng hóa đang đi trên đường.

  • Khi nhận hóa đơn

Menu thực hiện:

Mua hàng / Mua dịch vụ và hàng hóa khác / Mua dịch vụ và hàng hóa khác.

Hướng dẫn thực hiện: Nhập như một hóa đơn mua dịch vụ bình thường.

  • Khi hàng về nhập kho

Menu thực hiện:

Mua hàng / Nhập mua hàng / Nhập hàng.

Hướng dẫn thực hiện: Nhập như một phiếu nhập mua bình thường.

2.2. Phương án 2. Theo dõi cả hạch toán và chi tiết hàng trên đường trong phần mềm

Theo phương án 2 này thì phải theo dõi chi tiết hàng hóa đang đi trên đường trong phần mềm.

  • Khi nhận hóa đơn

Khi nhận được hóa đơn mà hàng chưa về thì nhập như một phiếu nhập mua bình thường nhưng hạch toán vào tài khoản 151 – hàng đang đi trên đường.

Để có thể hạch toán được vào tk 151 trên phiếu nhập kho thì trước đó ta phải thực hiện khai báo vật tư hàng hóa cho phép sửa tk vật tư tại danh mục hàng hóa, vật tư.

Lưu ý: Nếu việc hóa đơn về trước hàng về sau không xảy ra thường xuyên thì sau khi nhập hóa đơn ở bước dưới thì lại sửa lại các vật tư này là không được sửa tk vật tư.

Nhập hóa đơn tại menu: 

Mua hàng\Nhập mua hàng\Nhập hàng.

Cột “Tk nợ”: Chọn hoặc nhập tài khoản 151 – Hàng mua đang đi trên đường.

  • Khi nhận hàng

Khi hàng về, lập phiếu xuất điều chuyển kho để điều chuyển hàng đang đi mua đường (151) sang hàng hóa, vật tư trong kho (152, 156). 

Menu thực hiện:

Tồn kho\Xuất điều chuyển \ Phiếu xuất điều chuyển.

Cột “Tk có”: Chọn hoặc nhập tài khoản 151 – Hàng mua đang đi trên đường.

Thực hiện “Chọn pn” để lập phiếu xuất kế thừa từ phiếu nhập trước đó. 

Đánh dấu “[v] Xuất theo giá đích danh cho VT tính giá TB”

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận