Hàng mua về trước hóa đơn về sau

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 03/06/2023

1. Hạch toán

Nhập hàng khi chưa có hóa đơn GTGT

Khi mua hàng về mà chưa nhận được hóa đơn GTGT của nhà cung cấp, kế toán vẫn làm thủ tục nhập kho bình thường nhưng không hạch toán và kê khai thuế GTGT đầu vào. 

Nợ TK 152, 156…: Tiền hàng 

Có TK 331

Nhận hóa đơn GTGT

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (Số tiền thuế GTGT)

Có TK 331

Một phương án khác là hạch toán qua tài khoản 3388

Khi nhận hàng

Nợ 152, 156

Có 3388 (chưa có hóa đơn do đó hạch toán qua tk 3388)

Khi nhận hóa đơn

Nợ 3388

Nợ 133

Có 331

2. Nhập hàng khi chưa có hóa đơn GTGT

Menu thực hiện: 

Mua hàng\Nhập mua hàng\Nhập hàng.

Hoặc: 

Mua hàng\Nhập mua hàng\Nhập mua xuất thẳng.

Màn hình cập nhật thông tin:

Lưu ý: trường hợp này chỉ nhập các mặt hàng ở tab “1. Chi tiết”, không nhập thông tin ở tab “2. Chi phí” và “3. Hđ thuế”.

3. Hạch toán hóa đơn GTGT khi nhận được hóa đơn

Có 2 phương án thực hiện:

 1. Hạch toán tại menu “Mua hàng \ Nhập mua hàng \ Nhận hóa đơn”.
 2. Hạch toán tại menu “Mua hàng \ Thanh toán \ C.từ phải trả khác, c.từ bù trừ công nợ”

Phương án 1 có ưu điểm là sẽ theo dõi được trong phần mềm hóa đơn đầu vào nào gắn với phiếu nhập mua nào trong trường hợp hóa đơn về sau, còn phương án 2 thì hiện tại chương trình chưa theo dõi được như vậy.

3.1. Phương án 1. Hạch toán tại menu “Nhận hóa đơn”

Menu thực hiện: “Mua hàng/Nhập mua hàng/Nhận hóa đơn”

Lưu ý

 1. Cho phép kế thừa từ một hoặc nhiều phiếu nhập và chỉ kế thừa từ phiếu nhập mua, phiếu nhập mua xuất thẳng mà tại các phiếu tab hóa đơn thuế chưa có hóa đơn.
 2. Khi nhận hóa đơn thì chỉ được nhập số liệu “1 hóa đơn – nhiều phiếu nhập” hoặc “nhiều hóa đơn – 1 phiếu nhập”.
 3. Nếu chỉ có một hóa đơn thì hóa đơn này là xuất cho toàn bộ phiếu nhập/các đi kèm chứ không chỉ một phần.
 4. Nếu nhiều hóa hóa đơn cho một phiếu nhập thì các hóa đơn này là cho hết phiếu nhập đi kèm chứ không phải chỉ một phần của các hóa đơn.

Màn hình cập nhật thông tin

 • Kế thừa từ phiếu nhập

Chức năng này dùng để chỉ hóa đơn này là hóa đơn cho các phiếu nhập nào.

Chương trình sẽ đưa ra màn hình lọc phiếu nhập:

Sau khi nhập điều kiện lọc và bấm <Nhận> thì chương trình sẽ đưa ra danh sách các phiếu nhập đáp ứng điều kiện lọc. 

Đánh dấu chọn các phiếu và nhấn “Nhận”.

Khi này chương trình sẽ lấy toàn bộ các mặt hàng cùng số lượng, đơn giá, tiền hàng… chuyển sang phiếu nhận hóa đơn.

 • Cập nhật thông tin hóa đơn thuế

Trường hợp chỉ có 1 hóa đơn thì chỉ cần cập nhật thông tin hóa đơn ở khung thông tin “Hd thuế” ở màn hình chính. 

Trường hợp nhận nhiều hóa đơn cho một phiếu nhập thì nhập thông tin các hóa đơn thuế ở tab “3. hđ thuế”.

Sau khi thực hiện xong phiếu nhận hóa đơn, chương trình sẽ hiển thị số hđ về sau ở màn hình phiếu nhập hàng:

 • Lập phiếu nhận hóa đơn từ “Danh sách hóa đơn đầu vào”

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ menu “Danh sách hóa đơn đầu vào” như: số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, mã thuế, tiền thuế…

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ danh sách hóa đơn đầu vào tại <link>.

Sau khi kế thừa từ “Danh sách hóa đơn đầu vào” thì người dùng tiếp tục từ bước “Kế thừa từ pn” ở trên.

 • Lập phiếu nhận hóa đơn từ tệp XML của nhà cung cấp

Chương trình sẽ hỗ trợ lấy các thông tin từ xml như số hóa đơn, ngày hóa đơn, nhà cung cấp, mã thuế, tiền thuế…

Xem thêm hướng dẫn chi tiết nhập từ xml tại <link>.

Sau khi kế thừa từ xml thì người dùng tiếp tục từ bước “Kế thừa từ pn” ở trên.

3.1. Phương án 2. Hạch toán tại menu “C.từ phải trả khác, c.từ bù trừ công nợ”

Menu thực hiện: Mua hàng \ Thanh toán \ C.từ phải trả khác, c.từ bù trừ công nợ

Lưu ý:

 • Nếu nhập ở “Chứng từ phải trả khác” thì không theo dõi được chi tiết công nợ theo hóa đơn.

Hạch toán Nợ 133/Có 331 và nhập thông tin về hóa đơn thuế đầu vào ở tab “2.Hđ thuế”.

Màn hình tab “2. Hđ thuế”: cập nhập thông tin về hóa đơn đầu vào của đơn nhập hàng “PN017/21”.

Lưu ý:

 • Tiền thuế và tài khoản thuế tại tab “1. Chi tiết” phải bằng tiền thuế và giống tài khoản thuế tại tab “2. Hđ thuế”, nếu có sự khác biệt thì chương trình sẽ cảnh báo và không cho lưu.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận