Giới thiệu chung

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 06/03/2021 – Ngày cập nhật: 17/05/2021

1. Chức năng

Chương trình có nhiều tham số để người dùng có thể khai báo. Điều này giúp người dùng tùy biến phần mềm đáp ứng đặc thù cụ thể của từng doanh nghiệp.

2. Menu thực hiện

Các tham số hệ thống được khai báo tại menu: Hệ thống\Tham số hệ thống.

Khi chạy menu “Tham số hệ thống” chương trình hiện lên màn hình.

Các tham số được chia theo từng phân hệ theo từng Tab. Bấm vào Tab – phân hệ sẽ hiện lên các tham số của phân hệ đó.

Các tham số có 4 cột thông tin:

 • Stt: số thứ tự (mã số) của tham số.
 • Tên tham số.
 • “Giá trị” của tham số do người sử dụng khai báo.
 • “Giá trị” ngầm định của chương trình (ẩn, không nhìn thấy).

Khi cài đặt phần mềm thì “Giá trị” được gán bằng “Giá trị ngầm định”, nhưng người sử dụng có thể sửa/khai báo theo nhu cầu của mình.

Ta có thể thực hiện các thao tác:

 • Sửa giá trị của tham số.
 • Phục hồi giá trị ngầm định: gán giá trị ngầm định của chương trình cho giá trị sử dụng.
 • Xuất các tham số ra tệp excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận