1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

 •  
 •  
 •  
 •  
Ngày đăng: 03/03/2021 – Ngày cập nhật: 02/04/2024

Fast Accounting 11 là phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Fast Accounting 11 có 4 phiên bản cung cấp cho 4 loại hình doanh nghiệp là: Dịch vụ, Thương mại, Xây lắp và Sản xuất. Chương trình có 1 phân hệ hệ thống và 13 phân hệ nghiệp vụ, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kế toán, thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Fast Accounting 11 R09.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng luôn được cập nhật theo phiên bản phần mềm mới nhất. Tài liệu được lưu trữ trên đám mây và dùng chung cho tất cả các phiên bản. Vì vậy có thể sẽ xảy ra sự khác biệt giữa tài liệu và chương trình do người sử dụng chưa cập nhật phiên bản mới của chương trình. Để đồng bộ giữa tài liệu và phần mềm thì người sử dụng liên hệ với FAST để cập nhật chương trình theo phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Bộ câu hỏi và trả lời các tình huống khi sử dụng phần mềm thì người sử dụng xem tại đây “link” hoặc sử dụng tại menu “Trợ giúp/Hỏi và đáp các tình huống”
 
Trong quá trình sử dụng chương trình, tại bất kỳ màn hình nào khi ta bấm F1 thì chương trình sẽ hiện lên hướng dẫn sử dụng của menu chức năng tương ứng.
Ví dụ, khi ta đang lên “Bảng cân đối kế toán”:
 
 
và bấm F1 thì chương trình sẽ hiện lên hướng dẫn sử dụng:
 
  Để xem tổng thể tài liệu hướng dẫn sử dụng thì vào menu “Trợ giúp/Hướng dẫn sử dụng” trên thanh công cụ của phần mềm:
Chương trình sẽ hiện lên tài liệu hướng dẫn sử dụng:
 
 
Tài liệu bao gồm những phần dưới đây.
  1. Hướng dẫn các thao tác chung gồm các nội dung:
  2. Hướng dẫn khai báo danh mục gồm các nội dung:
  3. Hướng dẫn vào số dư ban đầu gồm các nội dung:
  4. Hướng dẫn các phần hành của từng phân hệ, gồm có:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận