1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Giới thiệu chung về phân hệ tồn kho

Giới thiệu chung về phân hệ tồn kho

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 22/03/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Phân hệ quản lý tồn kho có các chức năng sau:

1. Khai báo các tham số hệ thống

2. Khai báo các danh mục

3. Vào các số tồn kho ban đầu

4. Thực hiện các giao dịch nhập xuất

5. Tính và cập nhật giá

6. Kiểm kê tồn kho và tạo các phiếu nhập xuất do chênh lệch

7. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu

8. Kết chuyển số dư, tồn kho sang năm sau.

Phân hệ quản lý tồn kho chỉ theo dõi nhập xuất nội bộ.

Nhập mua và các báo cáo liên quan xem tại Tổng quan về quản lý mua hàng và c.nợ phải trả

Xuất bán và các báo cáo liên quan xem tại Tổng quan về quản lý bán hàng và c.nợ phải thu.

Số liệu nhập mua và xuất bán cũng được chuyển vào sổ kho và khi tính nhập xuất tồn thì bao gồm cả nhập mua, xuất bán và nhập xuất nội bộ.

2. Menu thực hiện

Quản lý tồn kho được thực hiện tại phân hệ “Tồn kho”.

3. Khai báo các tham số hệ thống

Tham số hệ thống được khai báo bên phân hệ “Hệ thống” tại chức năng:

Tham số hệ thống, tab “Tồn kho”.

4. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Tồn kho” cần khai báo gồm có:

 1. Danh mục hàng hóa, vật tư
 2. Danh mục loại hàng hóa, vật tư
 3. Danh mục phân nhóm hàng hóa, vật tư
 4. Danh mục kho
 5. Danh mục lô
 6. Danh mục phân nhóm lô
 7. Khai báo định mức nguyên vật liệu
 8. Khai báo về kho để tính giá NTXT
 9. Khai báo về chứng từ để tính giá NTXT

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

5. Vào các số tồn kho ban đầu

Khi bắt đầu sử dụng chương trình thì cần vào các số tồn kho ban đầu sau:

 1. Vào số tồn kho ban đầu
 2. Vào số tồn kho ban đầu theo lô
 3. Vào chi tiết số tồn kho ban đầu nhập trước xuất trước
 4. Vào số tồn kho ban đầu của các dự án

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các số dư ban đầu từ excel tại menu:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Các số dư ban đầu chỉ phải nhập 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình. Hàng tháng không phải thực hiện thao tác kết chuyển số dư cuối tháng.

6. Thực hiện các giao dịch nhập xuất

Khi có các nghiệp vụ phát sinh thì thực hiện các giao dịch/lập các chứng từ tại các chức năng sau:

1. Nhập kho
2. Xuất kho
3. Phiếu xuất điều chuyển
4. Phiếu xuất điều chuyển cho dự án
5. Lệnh sản xuất
6. Phát hành hóa đơn điện tử.

Chương trình cho phép nhập/import chứng từ từ excel tại menu:

Nhập chứng từ từ Excel.

Về mặt nghiệp vụ, chương trình cho phép giải quyết hầu hết các trường hợp thường gặp:

1. Nhập từ sản xuất
2. Nhập điều chuyển
3. Nhập thừa kiểm kê
4. Nhập khác
5. Xuất cho sản xuất
6. Xuất điều chuyển
7. Xuất điều chuyển cho dự án
8. Xuất thiếu kiểm kê.

7. Tính và cập nhật giá

Chương trình cho phép tính, cập nhật giá và tạo bút toán chênh lệch cho các vật tư tính giá tồn theo các phương pháp sau:

1. Tính giá trung bình tháng
2. Tính giá trung bình di động theo ngày
3. Tính giá nhập trước xuất trước.

8. Kiểm kê tồn kho và lập các phiếu xuất do chênh lệch

Chương trình cho phép nhập số liệu kiểm kê và tạo phiếu nhập xuất do chênh lệch giữa số kiểm kê và sổ sách.

1. Cập nhật số liệu kiểm kê
2. Tạo phiếu chênh lệch kiểm kê và sổ sách.

9. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu

Báo cáo trong phần mềm rất đa dạng và được phân thành các nhóm báo cáo sau:

1. Báo cáo nhập kho

2. Báo cáo xuất kho

3. Báo cáo tồn kho.

Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích theo nhiều chiều.

10. Kết chuyển số tồn kho sang năm sau

Sau khi chốt số liệu năm sẽ thực hiện kết chuyển số tồn kho sang năm sau ở menu: Kết chuyển số tồn kho sang năm sau”.

11. Quản lý vật tư theo dự án

Chương trình cho phép quản lý vật tư theo dự án. Hướng dẫn xem tại Quản lý vật tư theo dự án.

12. Quản lý vật tư theo 2 đơn vị tính

Chương trình cho phép quản lý vật tư theo 2 đơn vị tính. Hướng dẫn xem tại Quản lý vật tư theo 2 đơn vị tính.

13. Quản lý vật tư theo lô, hạn sử dụng

Chương trình cho phép quản lý vật tư theo lô và hạn sử dụng. Hướng dẫn xem tại Quản lý vật tư theo lô, hạn sử dụng.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận