1. Trang chủ
  2. Giới thiệu
  3. Giới thiệu các phân hệ
  4. Giới thiệu chung về phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

Giới thiệu chung về phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Lập các thu/chi tiền mặt, tiền gửi, tiền vay và lên các báo cáo theo yêu cầu.

Các giao dịch thu tiền của khách hàng có thể thực hiện tại phân hệ bán hàng (xem “Thu tiền bán hàng”) hoặc tại phân hệ này.

Các giao dịch thanh toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp có thể thực hiện tại phân hệ mua hàng (xem “Thanh toán tiền mua hàng”) hoặc tại phân hệ này.

Phân hệ quản lý tiền mặt, tiền gửi, tiền vay có các chức năng sau:

1. Khai báo các danh mục: danh mục tài khoản ngân hàng, danh mục tài khoản kiểm tra chi âm, danh mục các khế ước vay
2. Vào số dư ban đầu của các khế ước
3. Thực hiện các giao dịch thu chi, thanh toán tạm ứng
4. Tính và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ
5. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu
6. Kết chuyển số dư khế ước sang năm sau.

2. Menu thực hiện

Quản lý tiền của doanh nghiệp được thực hiện tại phân hệ “Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay”.

3. Khai báo các tham số hệ thống

Tham số hệ thống được khai báo bên phân hệ “Hệ thống” tại chức năng:

Tham số hệ thống, tab “Tiền”.

4. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay” cần khai báo gồm có:

1. Danh mục tài khoản ngân hàng
2. Danh mục tài khoản kiểm tra chi âm
3. Danh mục khế ước vay.

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

5. Vào các số dư ban đầu của các kế ước vay

Khi bắt đầu sử dụng chương trình thì cần vào số dư ban đầu của các khế ước vay (xem tại: Vào số dư ban đầu của các khế ước).

Các số dư ban đầu chỉ phải nhập 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình. Hàng tháng không phải thực hiện thao tác kết chuyển số dư cuối tháng.

6. Thực hiện các giao dịch thu chi

Khi có các nghiệp vụ phát sinh thì thực hiện các giao dịch/lập các chứng từ tại các chức năng sau:

1. Phiếu thu
2. Phiếu chi
3. Mua dịch vụ, tscđ
4. Thanh toán tạm ứng.

Chương trình cho phép nhập/import chứng từ từ excel tại menu:

Nhập chứng từ từ Excel.

7. Tính và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ cho các tài khoản gốc ngoại tệ

Trường hợp có các giao dịch ngoại tệ, và nếu có các sai sót về tính tỷ giá ghi sổ cũng như theo nhu cầu thì cuối kỳ có thể thực hiện một trong các chức năng sau:

1. Tính và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ
2. Áp tỷ giá ghi sổ theo tỷ giá tự tính
3. Áp tỷ giá giao dịch từ danh mục tỷ giá
4. Khai báo tỷ giá cuối kỳ.

8. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu

Báo cáo trong phần mềm rất đa dạng và được phân thành các nhóm báo cáo sau:

1. Báo cáo tiền mặt tiền gửi ngân hàng

2. Báo cáo tiền vay.

Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích theo nhiều chiều.

9. Kết chuyển số dư khế ước sang năm sau

Sau khi chốt số liệu năm sẽ thực hiện kết chuyển số dư khế ước sang năm sau ở menu:

Kết chuyển số dư khế ước sang năm sau.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận