1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Giới thiệu chung về phân hệ tài sản cố định

Giới thiệu chung về phân hệ tài sản cố định

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 17/03/2021 – Ngày cập nhật: 05/04/2023

1. Chức năng

Phân hệ quản lý tài sản cố định có các chức năng sau:

  1. Khai báo các danh mục
  2. Khai báo tài sản cố định
  3. Khai báo thay đổi tài sản cố định
  4. Tính và điều chỉnh, xóa khấu hao
  5. Phân bổ và tạo bút toán khấu hao
  6. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại các menu thuộc phân hệ “Tài sản cố định”.

3. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Tài sản cố định” cần khai báo gồm có:

1. Danh mục lý do tăng, giảm
2. Danh mục nguồn vốn
3. Danh mục nhóm tài sản
4. Danh mục loại tài sản
5. Danh mục phân nhóm tài sản
6. Danh mục bộ phận sử dụng TSCĐ.

4. Khai báo về tài sản cố định và các thay đổi

Lần đầu nhập liệu và khi có TSCĐ mới, khi có các thay đổi thì thực hiện các khai báo tại các chức năng sau:

1. Khai báo tài sản cố định
2. Khai báo thay đổi tài sản cố định
3. Nhập sản lượng phát sinh.

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu:

Nhập danh mục từ excel.

5. Tính và điều chỉnh, xóa khấu hao

Chương trình cho phép tính và điều chỉnh, xóa khấu hao như sau:

1. Tính khấu hao tài sản cố định
2. Điều chỉnh, xóa khấu hao tài sản cố định.

6. Tạo và phân bổ khấu hao

Chương trình cho phép tạo và phân bổ khấu hao như sau:

1. Khai báo hệ số phân bổ khấu hao
2. Phân bổ khấu hao
3. Tạo bút toán phân bổ khấu hao.

7. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu

Báo cáo trong phần mềm rất đa dạng và được phân thành các nhóm báo cáo sau:

   1. Báo cáo kiểm kê TSCĐ
   2. Báo cáo tăng giảm TSCĐ
   3. Báo cáo khấu hao TSCĐ.

Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích theo nhiều chiều.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận