1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Giới thiệu chung về phân hệ công cụ dụng cụ

Giới thiệu chung về phân hệ công cụ dụng cụ

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 16/03/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Phân hệ quản lý công cụ dụng cụ có các chức năng sau:

  1. Khai báo các danh mục
  2. Khai báo công cụ dụng cụ
  3. Khai báo thay đổi công cụ dụng cụ
  4. Tính và điều chỉnh, xóa chi phí
  5. Phân bổ và tạo bút toán phân bổ chi phí
  6. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại các menu thuộc phân hệ “Công cụ dụng cụ”.

3. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Công cụ dụng cụ” cần khai báo gồm có:

1. Danh mục lý do tăng giảm
2. Danh mục nhóm CCDC
3. Danh mục loại CCDC
4. Danh mục phân nhóm CCDC
5. Danh mục bộ phận sử dụng CCDC.

4. Khai báo về CCDC và các thay đổi

Lần đầu nhập liệu và khi có CCDC mới, khi có các thay đổi thì thực hiện các khai báo tại các chức năng sau:

1. Khai báo công cụ dụng cụ
2. Khai báo thay đổi công cụ dụng cụ.

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu:

Nhập danh mục từ excel.

5. Tính và điều chỉnh, xóa chi phí

Chương trình cho phép tính và điều chỉnh, xóa chi phí như sau:

1. Tính chi phí công cụ dụng cụ
2. Điều chỉnh, xóa chi phí công cụ dụng cụ.

6. Tạo và phân bổ chi phí CCDC

Chương trình cho phép tạo và phân bổ khấu hao như sau:

1. Khai báo hệ số phân bổ chi phí
2. Phân bổ chi phí
3. Tạo bút toán phân bổ chi phí.

7. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu

Báo cáo trong phần mềm rất đa dạng và được phân thành các nhóm báo cáo sau:

 1. Báo cáo kiểm kê CCDC
 2. Báo cáo tăng giảm CCDC
 3. Báo cáo trích và phân bổ chi phí CCDC.

Mỗi nhóm báo cáo gồm nhiều báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích theo nhiều chiều.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận