1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Giới thiệu chung về phân hệ báo cáo thuế

Giới thiệu chung về phân hệ báo cáo thuế

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 10/05/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Phân hệ Báo cáo thuế có các chức năng sau:

 • Khai báo các danh mục
 • Nhập các hóa đơn thuế GTGT mua vào và bán ra cho những hóa đơn chưa được nhập ở các phân hệ nghiệp vụ. 
 • Lên các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN.
 • Kiểm tra số liệu liên quan đến số liệu báo cáo thuế GTGT.

Lưu ý: Các hóa đơn thuế GTGT đầu vào và đầu ra sẽ được nhập ở các phân hệ nghiệp vụ. Chỉ một số các hóa đơn chưa được nhập ở phân hệ nghiệp vụ mới nhập tại phân hệ này.

2. Menu thực hiện

Khai báo danh mục, lên các báo cáo – thực hiện tại các menu thuộc phân hệ báo cáo thuế.

3. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Báo cáo thuế” cần khai báo gồm có:

 1. Danh mục thuế suất thuế GTGT bán ra
 2. Danh mục nhóm thuế suất thuế GTGT bán ra
 3. Danh mục thuế suất GTGT mua vào
 4. Danh mục nhóm hóa đơn mua vào.

4. Nhập thông tin về thuế GTGT mua vào

Trong một số trường hợp đặc biệt hóa đơn thuế gtgt mua vào có thể được cập nhật riêng (không hạch toán) tại menu:

 • Báo cáo thuế/Hóa đơn GTGT mua vào.

 

5. Nhập thông tin về thuế GTGT bán ra

Trong một số trường hợp đặc biệt hóa đơn thuế gtgt mua vào có thể được cập nhật riêng (không hạch toán) tại menu:

 • Báo cáo thuế/Hóa đơn GTGT bán ra.

6. Tra cứu số liệu và lập các báo cáo theo yêu cầu

Báo cáo trong phần mềm rất đa dạng và được phân thành các nhóm báo cáo sau:

 1. Báo cáo thuế GTGT
 2. Quyết toán thuế TNDN.

7. Kiểm tra số liệu

Kiểm tra số liệu liên quan đến số liệu báo cáo thuế GTGT tại menu:

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận