1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Giới thiệu chung về phân hệ báo cáo cho các trường tự do

Giới thiệu chung về phân hệ báo cáo cho các trường tự do

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 14/05/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Ngoài những đối tượng quản lý chung của các doanh nghiệp như tài khoản, khách hàng, nhà cung cấp, hợp đồng, dự án, công trình, bộ phận hạch toán, lệnh sản xuất… còn có thể có những đối tượng thông tin cần theo dõi đặc thù riêng cho từng doanh nghiệp. 

Phần mềm có các trường tự do cho phép người sử dụng tự định nghĩa để theo dõi các đối tượng này và có phân hệ báo cáo quản trị riêng cho các trường này.

Các số liệu phát sinh được nhập ở các phân hệ nghiệp vụ. Cần khai báo các danh mục theo nhu cầu và khai báo hiện các trường tự do ở các màn hình nhập chứng từ cần thiết.

Phân hệ Báo cáo cho các trường tự do có các chức năng sau:

 1. Khai báo các danh mục: Danh mục trường tự do, danh mục phân nhóm trường tự do, danh mục tk theo dõi số dư.
 2. Vào số dư ban đầu
 3. Tiện ích: Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
 4. Kết chuyển số dư sang năm sau

Với 3 trường mã tự do Fast Accounting cung cấp các nhóm báo cáo sau:

 1. Các bảng kê, tổng hợp phát sinh số liệu kế toán ứng với trường mã tự do.
 2. Các bảng kê, tổng hợp số phát sinh nguyên vật liệu ứng với trường mã tự do.

Với 3 trường số lượng tự do và 3 trường ghi chú tự do thì chương trình có báo cáo bảng kê các phát sinh liên quan.

2. Menu thực hiện

Thực hiện tại các menu thuộc phân hệ báo cáo cho các trường mã tự do.

3. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Báo cáo cho các trường tự do” cần khai báo gồm có:

  1. Danh mục trường tự do
  2. Danh mục phân nhóm trường tự do
  3. Danh mục tk theo dõi số dư.

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu biểu tượng “Tiện ích”:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

4. Vào số dư ban đầu

Khi bắt đầu sử dụng chương trình thì cần vào các số dư ban đầu sau:

Vào số dư ban đầu.

Số dư ban đầu có thể nhập/import từ excel tại menu biểu tượng “Tiện ích”:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Các số dư ban đầu chỉ phải nhập 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương trình. Hàng tháng không phải thực hiện thao tác kết chuyển số dư cuối tháng.

5. Các bảng kê, tổng hợp phát sinh số liệu kế toán ứng với trường mã tự do

Các báo cáo phát sinh theo tài khoản:

6. Các bảng kê, tổng hợp số phát sinh nguyên vật liệu ứng với trường mã tự do

Các báo cáo phát sinh nguyên vật liệu:

7. Tiện ích

Chương trình hỗ trợ tiện ích sau tại menu sau:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận