1. Trang chủ
 2. Giới thiệu
 3. Giới thiệu các phân hệ
 4. Giới thiệu chung về phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục

Giới thiệu chung về phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục

 •  
 •  
 •  
 •  

Ngày đăng: 14/05/2021 – Ngày cập nhật: 06/07/2021

1. Chức năng

Khai báo các khoản mục phí và lên các báo cáo quản trị theo khoản mục phí.

Khoản mục phí có thể được theo dõi theo 2 cách: chia vào các tiểu khoản của các tài khoản chi phí hoặc bằng trường riêng – trường khoản mục phí.

Các phát sinh được cập nhật ở các phân hệ khác. Ở đây chỉ lên báo cáo.

Nếu theo dõi các khoản mục phí bằng các tiểu khoản thì lên “Báo cáo chi phí theo tiểu khoản”.

Nếu theo dõi các khoản mục phí bằng trường riêng – “khoản mục phí” thì phải khai báo thêm “Danh mục khoản mục phí”, khai báo hiện trường “Mã phí” ở các màn hình nhập liệu cần thiết và lên báo cáo tại “Báo cáo chi phí theo khoản mục”.

Phân hệ Báo cáo chi phí theo khoản mục có các chức năng sau: 

 1. Khai báo các danh mục: Danh mục khoản mục phídanh mục nhóm khoản mục phí.
 2. Báo cáo chi phí theo tiểu khoản
 3. Báo cáo chi phí theo khoản mục
 4. Tiện ích: Nhập danh mục từ excel.

2. Menu thực hiện

Số liệu phát sinh được cập nhật tại các phân hệ khác nhau.

Các báo cáo lên tại phân hệ “Báo cáo chi phí theo khoản mục”.

3. Khai báo các danh mục

Các danh mục của phân hệ “Báo cáo chi phí theo khoản mục” cần khai báo gồm có:

   1. Danh mục khoản mục phí 
   2. Danh mục nhóm khoản mục phí

Khi mới sử dụng chương trình thì có thể thực hiện nhập/import các danh mục từ excel tại menu biểu tượng “Tiện ích”:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

4. Báo cáo chi phí theo tiểu khoản

Các báo cáo chi phí theo tiểu khoản:

5. Báo cáo chi phí theo khoản mục

Các báo cáo chi phí theo danh mục khoản mục phí:

6. Tiện ích

Chương trình hỗ trợ tiện ích sau tại menu sau:

Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận