Giới thiệu chung

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 24/05/2021 – Ngày cập nhật: 24/05/2021

1. Chức năng

Theo dõi bán hàng, thu tiền ngoại tệ, theo dõi các tài khoản công nợ phải thu có gốc ngoại tệ.

2. Các khai báo khi theo dõi công nợ phải thu ngoại tệ

Xem tại Hướng dẫn chung về quản lý ngoại tệ.

3. Hạch toán tỷ giá ghi sổ

Tỷ giá ghi sổ: theo phương pháp đích danh hoặc trung bình di động.

Ghi nợ: theo tỷ giá giao dịch

Ghi có: theo tỷ giá ghi sổ.

1. Nhận ứng trước tiền hàng từ khách hàng

Nợ TK 1122: tỷ giá giao dịch khi ứng tiền

Có TK 1312: tỷ giá giao dịch khi ứng tiền

2. Xuất hóa đơn cho khách hàng

Nợ TK 1312: tỷ giá giao dịch.

Có TK 511: tỷ giá giao dịch

Có TK 3333: thuế xuất khẩu, tỷ giá giao dịch.

Trong trường hợp khách hàng ứng trước tiền hàng thì khi lập hóa đơn phải tách ra thành 2 phần:

Phần ngoại tệ ứng với phần tiền ứng trước – theo tỷ giá khi ứng trước tiền.

Phần ngoại tệ còn lại – theo tỷ giá giao dịch.

3. Khách hàng trả tiền

Nợ TK 1122: tỷ giá giao dịch

Nợ TK 635 (nếu tỷ giá giao dịch nhỏ hơn tggs)

Có TK 1312: tỷ giá ghi sổ – theo tỷ giá khi xuất hóa đơn hoặc tỷ giá đánh giá lại cuối kỳ trước.

Có Tk 515 (nếu tỷ giá giao dịch lớn hơn tggs).

4. Chứng từ hạch toán tài khoản công nợ phải thu ngoại tệ

Xem thêm hướng dẫn tại Xuất hóa đơn ngoại tệThu tiền công nợ ngoại tệ.

5. Tính và cập nhật tỷ giá hàng kỳ

Xem tại Hướng dẫn chung về quản lý ngoại tệ.

6. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

Xem tại Hướng dẫn chung về quản lý ngoại tệ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận