Giới thiệu chung

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 24/05/2021 – Ngày cập nhật: 24/05/2021

Chương trình cho phép quản lý công nợ theo hóa đơn:

  • Số tiền phải thu trên hóa đơn, hạn thanh toán (thu), số đã thu, số còn phải thu.

Cần khai báo điều khoản thanh toán và khi lập hóa đơn thì nhập điều khoản thanh toán.

Khi thu tiền thì có thể chỉ rõ ngay cho thu tiền cho hóa đơn nào hoặc thực hiện phân bổ số tiền đã thu cho các hóa đơn ở một chức năng riêng.

Có các báo khác nhau về công nợ chi tiết theo hóa đơn.

Đối với các hóa đơn ngoại tệ phần mềm chỉ theo dõi công nợ hóa đơn theo nguyên tệ. Còn công nợ của khách hàng thì vẫn theo dõi cả theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận