Giới thiệu chung

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 21/05/2021 – Ngày cập nhật: 21/05/2021

Phần lập hóa đơn, chứng từ được thực hiện trên phần mềm Fast Accounting.

Phần phát hành hóa đơn điện tử thì do phần mềm phát hành hóa đơn điện tử thực hiện.

Hai phần mềm Fast Accounting và phần mềm phát hành hóa đơn điện tử phải kết nối và trao đổi thông tin với nhau trong quá trình phát hành hóa đơn điện tử.

Hiện Fast Accounting cho phép kết nối với một số phần mềm hóa đơn điện tử khác nhau.

Trong tài liệu này những phần liên quan đến phần mềm phát hành hddt thì chỉ hướng dẫn gắn với Fast e-Invoice.

Các lưu ý

    1. Lập hóa đơn và ký chữ ký số thực hiện trên phần mềm Fast Accounting.
    2. Chữ ký số có thể dùng thiết bị token hoặc HSM.
    3. Cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử thực hiện trên phần mềm phát hành hóa đơn điện tử.

Khi lập hóa đơn trên phần mềm Fast Accounting thì số của hóa đơn chỉ mới là số tạm. Số chính thức sẽ do phần mềm hóa đơn điện tử cấp và sau đó sẽ thay thế cho số hóa đơn tạm ban đầu.

4. Gửi hóa đơn điện tử qua email cho khách hàng do phần mềm hóa đơn điện tử thực hiện. Tuy nhiên người sử dụng có thể tải về và tự gửi qua email.

5. Tệp (xml) hóa đơn điện tử và mẫu hóa đơn điện tử thể hiện trên file pdf là do phần mềm hóa đơn điện tử tạo.

6. Sau khi hóa đơn điện tử đã được phát hành thì phần mềm Fast Accounting vẫn cho phép sửa một số thông tin liên quan đến hạch toán và thống kê quản trị.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận