Giới thiệu chung

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 23/06/2021

Theo dõi thực hiện dự án về giá trị theo giai đoạn. 

Theo dõi các giá trị sau của từng giai đoạn:

    • Giá trị thực hiện (nghiệm thu),
    • Giá trị xuất hóa đơn,
    • Giá trị thu tiền.

Giá trị thực hiện ở các giai đoạn của dự án được cập nhật ở một menu chức năng riêng. 

Giá trị xuất hóa đơn và giá trị thu tiền được nhập ở các menu chứng từ tương ứng và chỉ cần chỉ rõ cho dự án, mà không cần chỉ rõ cho giai đoạn nào của dự án. Khi lên báo cáo chương trình sẽ tính toán phân bổ giá trị xuất hóa đơn, giá trị thu tiền lần lượt theo thứ tự giai đoạn 1, giai đoạn 2… dựa vào giá trị thực hiện.

Các chức năng liên quan đến theo dõi thực hiện dự án theo giai đoạn:

Nếu doanh nghiệp không có nhu cầu theo dõi giá trị nghiệm thu, doanh thu, thu tiền theo giai đoạn thì không cần thực hiện các chức năng ở phần này.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận