Giới thiệu chung

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

Chương trình cho phép quản lý tồn kho theo dự án.

Khi nhập xuất vật tư liên quan đến dự án thì cập nhật thêm thông tin mã dự án. Dựa vào thông tin này chương trình sẽ theo dõi nhập, xuất, tồn kho theo dự án.

Các chức năng liên quan đến quản lý tồn kho theo dự án gồm có:

1. Khai báo kho có theo dõi tồn kho theo dự án

Nếu cần theo dõi tồn kho tại các dự án thì thay vì mở mỗi kho cho mỗi dự án thì mở một mã kho “logic” (ảo) và khai báo kho này theo dõi tồn theo dự án. Khi cập nhật số liệu nếu chọn mã kho này thì chương trình sẽ yêu cầu nhập thêm mã dự án.

2. Nhập tồn kho ban đầu theo dự án

3. Lập chứng từ nhập, xuất theo dự án

4. Tính giá hàng tồn kho theo dự án

Lưu ý: Đối với việc tính giá hàng tồn kho thì hiện chương trình chỉ thực hiện được cho phương pháp giá trung bình, giá trung bình di động và giá đích danh. Chưa tính được cho giá nhập trước xuất trước.

5. Báo cáo theo dõi theo dự án.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận