Giới thiệu chung

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 23/06/2021 – Ngày cập nhật: 28/06/2021

Chương trình cho phép theo dõi công nợ theo dự án chi tiết theo (tài khoản, dự án, khách hàng/nhà cung cấp).

Các chức năng liên quan đến theo dõi công nợ theo dự án:

1. Khai báo những dự án có theo dõi công nợ. Xem “Khai báo dự án có theo dõi công nợ”.

Khai báo này hỗ trợ việc vào số dư dự án, kết chuyển số dư sang năm sau – cần chi tiết thêm theo đối tượng công nợ, và lên các báo cáo công nợ dự án – chỉ lên cho các dự án có theo dõi công nợ.

2. Khai báo các tài khoản công nợ theo dõi số dư dự án. Xem “Danh mục tk theo dõi số dư dự án”.

Khai báo này hỗ trợ việc vào số dư và kết chuyển số dư công nợ dự án sang năm sau – thực hiện cho những tài khoản nào.

3. Cập nhật số dư ban đầu theo (dự án, khách hàng), (dự án, nhà cung cấp). Xem “Vào số dư ban đầu của các dự án”.

4. Cập nhật số phát sinh theo dự án, khách hàng/nhà cung cấp.

5. Lập các báo cáo công nợ dự án theo yêu cầu. Xem Báo cáo công nợ dự án”.

6. Thực hiện k/c sang năm sau số dư dự án. Xem “Kết chuyển số dư dự án sang năm sau”.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận