Giới thiệu chung

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 01/06/2021 – Ngày cập nhật: 12/06/2021

Khi lập hóa đơn mua dịch vụ thì phần mềm cho phép có 2 lựa chọn:

1. Khai báo các dịch vụ như là một mặt hàng với một số thông tin đặc thù và lập hóa đơn mua dịch vụ cùng một màn hình nhập liệu như khi lập hóa đơn nhập mua hàng hóa.

Lựa chọn này cho phép lập đơn hàng mua dịch vụ và theo dõi việc thực hiện đơn hàng, giống như đơn hàng mua hàng hóa.

2. Sử dụng menu riêng – “Mua dịch vụ và hàng hóa khác” – để lập hóa đơn mua dịch vụ.

Lựa chọn này không cho phép lập đơn hàng mua dịch vụ như khi nhập mua hàng hóa. Khi này có thể theo dõi đơn hàng, hợp đồng dịch vụ này bằng trường dự án (xem hướng dẫn tại phân hệ “quản lý dự án, công trình”).

Nên sử dụng menu “Mua dịch vụ và hàng hóa khác” và dùng trường dự án để theo dõi đơn hàng, hợp đồng dịch vụ.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận