Giới thiệu chung

  •  
  •  
  •  
  •  

Ngày đăng: 31/05/2021 – Ngày cập nhật: 18/07/2021

Chương trình cho phép quản lý công nợ phải trả theo hóa đơn đầu vào:

  • Số tiền phải chi trên hóa đơn, hạn thanh toán (chi), số đã thanh toán, số còn phải thanh toán.

Các hóa đơn đầu vào được lưu vào một tệp riêng để theo dõi công nợ theo hóa đơn. Hướng dẫn xem tại “Nhập hóa đơn phải trả và các chứng từ phải trả khác”.

Cần khai báo điều khoản thanh toán và khi nhập thông tin hóa đơn đầu vào thì nhập thêm điều khoản thanh toán.

Khi chi tiền thì có thể chỉ rõ ngay thanh toán tiền cho hóa đơn nào hoặc thực hiện phân bổ số tiền đã thanh toán cho các hóa đơn ở một chức năng riêng.

các báo khác nhau về công nợ chi tiết theo hóa đơn.

Đối với các hóa đơn ngoại tệ phần mềm chỉ theo dõi công nợ hóa đơn theo nguyên tệ. Còn công nợ của nhà cung cấp thì vẫn theo dõi cả theo nguyên tệ và đồng tiền hạch toán.

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
LIÊN HỆ

Để lại bình luận